Bevara Västerfärnebo-Fläckebo församling

Bevara Västerfärnebo-Fläckebo församling!

Vi önskar att vår församling förblir självständig med makt
att själv besluta om sin egen ekonomi, verksamhet, personal och egendom.

Vi vill behålla vår egen kyrkoherde och vårt lokala direktvalda kyrkofullmäktige.


Evelina Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare