Bevara Sundhammars barnkoloni

Sundhammar före detta barnkoloni är hotad av rivning i exploateringssyfte. Var med och påverka så detta inte sker!

https://www.facebook.com/nordkrokensintresseforening/#

http://www.bohuslansmuseum.se/samlingar-och-historia/barnkolonier-pa-vastkusten-sundhammar/

265161_223025931071428_5643484_n.jpg