Bevara språkskolan samlad! Säilyttäkää Kielikoulu yhteisenä!

Vi är emot kommunens förslag om den nya skolstrukturen. Vi vill bevara språkskolan samlad som en F-9 skola! 

Vastustamme Haaparannan kunnan ehdotusta uudesta koulustruktuurista! Haluamme säilyttää Kielikoulun yhteisenä!

OCH VI KRÄVER EN FRISK SKOLA! JA VAADIMME TERVETTÄ KOULURAKENNUSTA!

Vi vill stanna i befintliga lokaler och få den tillbyggnad som vi blivit lovad i 15 år!

Haluamme jäädä nykyisiin tiloihimme ja saada myös sen 15 vuotta sitten luvatun lisärakennuksen samaan pihaan!

Beslut om skolstrukturen ska ej tas innan dialog har hållits med föräldrar, personal och elever!

Päätöstä koulustruktuurista ei voi tehdä ennen kuin vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden kanssa on pidetty keskustelutilaisuus!


Ann-Sofie Ailovuo    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ann-Sofie Ailovuo lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...