Bevara skolorna i Vänersborg

Var med och visa att du vill bevara skolorna i Vänersborg. Det finns flera andra sätt att spara pengar än att lägga ner skolor.

Välfärdspartiet vill bevara skolorna och spara pengar på annat sätt.

Morgan Larsson