BEVARA ÖVERÅS PARK! STOPPA BYGGPLANER!

Stoppa planer på att bygga i Överåsparken.

Wallenstam vill bygga tre femvåningsbyggnader invid Villa Överås.

Vi som undertecknat denna lista vill inte att Överåsparken ska exploateras.

Överåsvillan och parken är enligt gällande detaljplan ett område som ska utgöra reservat för befintlig kulturhistorisk byggnad, och som inte får bebyggas.

Vi som undertecknat denna lista vill att Villa Överås och Överåsparken ska bevaras.överås1.jpg

Vill du veta mera om planärende 0625/18 läs på Örgryte föreningens hemsida http://www.orgryteforeningen.se