Bevara Ön

Tekniska nämnden i Malmö har planer på att bygga en bro mellan norra delen av ön och Vaktgatan. Detta skulle medföra tät busstrafik längs Sundholmsgatan och hela vägen ut till norra Ön. Det finns också planer på framtida byggnation i samma område. Enligt naturvårdsplanen som beställts av Malmö kommun har den orörda delen av Ön värderats till ett klass 1-område, dvs. ett naturområde av riksintresse. Kommunen vill exploatera norra delen av Ön helt utan en aktiv dialog med oss som bor eller ofta vistas i området och som, av olika anledningar, starkt värdesätter den orörda miljön.   Om kommunen tillåts genomdriva sina planer kommer naturvärdena och tillgängligheten till den orörda delen av ön med största säkerhet att förstöras för all framtid.    Vidare riskerar täta bussturer längs Sundholmsgatan leda till buller och utsläpp i vår närmiljö samt ökad risk för olyckor, inte minst vid den intilliggande förskolan. Sundholmsgatan är dessutom inte tänkt som en genomfartsled, utan som en lokalgata för omkringliggande byggnation.    Vi är många som motsätter oss planerna, inte bara boende på Ön utan även andra som trivs med att ta en avkopplande promenad, en joggingtur, ett dyk eller helt enkelt bara koppla av i den fina naturen. Vi har därför startat en namninsamling för att om möjligt bevara vår oas orörd. De insamlade namnen kommer att presenteras för berörda politiker innan jul.   Skriv ditt namn på listan om du anser att norra delen av Ön skall lämnas orörd!!


Fredrik Åberg Bevara Ön    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Fredrik Åberg Bevara Ön lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...