Bevara naturområdet kring Mariagården och Västergården som ett strövområde för alla

strövområde_bild1.PNGKommunstyrelsen i Stenungsund har beslutat att aktualisera en detaljplan från 2013 som exploaterar naturområdet runt Mariagården - en av få gröna oaser i området kring Västergård - för att bygga industrilokaler för småföretag. 

Vi vill med denna namninsamling protestera mot valet av plats för detta och att området istället bevaras och hålls tillgängligt för allmänheten som strövområde för rekreation och välmående. Det är ett av få naturområden som är på promenadavstånd från Stenungsunds centrum. 

Området har idag redan karaktären av en naturpark, med en mängd fågelarter och en rik flora av växter. Det finns mycket gamla träd, fruktträd och buskar, en naturstig som bland annat leder längsmed Stenunge-å där öring och grodor lever och där man nyss renoverat en av de gamla skvaltkvarnarna. 

Området ligger i direkt anslutning till Mariagården, en kulturhistorisk pärla i Stenungsund och en av de äldsta husen som finns kvar i kommunen, ett byggnadsminne. Vi tycker inte det är värdigt denna kulturellt, biologiskt och ekologiskt viktiga plats att bli ytterligare exloaterad för industri. 

Stenungsund behöver detta grönområde! För den biologiska mångfaldens skull. För vegetationens, jordens och mykorizans funktion som kolsänka i kampen mot klimatförändringarna, en funktion som förstörs vid grävning, schaktning och bebyggelse. 

Med din namnunderskrift bidrar du med en uppmaning till våra politiker i Stenungsund att lägga den planerade detaljplanen för industrilokaler i det här området på hyllan och låta hela naturområdet kring Västergårds bevaras som naturpark istället. 

 


Lina Blomstrand, Stenungsunds Naturskyddsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lina Blomstrand, Stenungsunds Naturskyddsförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...