Bevara möjligheten att gunga för våra minsta

Gungorna som står på Tangens gård (vid adresserna Svartviksslingan 57 - 71)  ska tas bort, trots att de är så populära bland våra allra minsta barn. Vi tycker att det är olämpligt att försämra lekmöjligheterna för barn i vårt fina Minneberg och anser därmed att styrelsen för BRF Tangen bör ompröva beslutet. 

När bostadsområdet skapades fanns barnen och deras behov med i tankarna och det bör också genomsyra dagens Minneberg. Vårt vackra bostadsområde måste vara en plats för alla, både gamla och unga, men också för singlar så väl som barnfamiljer.

Om inte beslutet omprövas kräver vi att gungorna får en ny placering. FN:s barnkonvention (Artikel 31) slår fast att barn har ”rätt till lek anpassad till barnets ålder. I praktiken är det ju stor skillnad på vad en 1-åring, en 7-åring och en 17-åring behöver när det kommer till vila, fritid, lek och rekreation.”


Andreas Liebermann    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Andreas Liebermann överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...