Bevara idyllen i Gränna!

En väg utmed Vättern, rakt över värdefull åkermark, utmed kyrkogård, förskola, skola och camping, är på väg att förstöra de vackra vyerna i Gränna (se bild). Många motsätter sig idén med ett vägbygge, var med och visa ditt engagemang!

Ny_vag1.jpg

Att trafikproblem uppstår i Gränna under sommarmånaderna är ett känt faktum. Detta vill politikerna i Jönköpings kommun lösa genom att bygga en helt ny väg. 

Men, att bygga en väg som ska lösa ett problem vi har under 2-3 månader om året när det finns andra, resurssnåla, mer miljövänliga och hållbara alternativ, är inte legitim. Många Grännabor har fantastiska förslag som kan avhjälpa trafiken och som även gör att den underbara miljön vid Vättern kan bevaras.

Skriv på denna namninsamling för att visa våra politiker att du motsäger dig exploateringen av den värdefulla åkermarken och det populära naturområdet utmed Vättern. Visa att du värnar om barnens skolmiljö, lugnet på kyrkogården, idrottsplatserna vid Ribbahallen och det rekreationsområde som sträcker sig utmed vattnet.

Bevara tillgängligheten till Vättern, det finns andra alternativ än att anlägga en helt ny väg!

Möte.jpg