Bevara Hallands vackraste väg från vindkraft

Hallands vackraste väg hotas genom att man vill anlägga en vindkraftpark här i Gällared. Den kommer att innebära en betydande miljöpåverkan för människor och djurliv i området, men även Falkenbergs kommun kommer att mista ett stort turistmål om parken blir verklighet. Idag kommer tusentals människor årligen för att njuta av inlandets natur som är lättillgänglig för alla med bil. Området är även ett populärt rekreationsområde dit människor kommer för att fiska eller paddla kanot. Även naturreservatet Yttra Berg kommer att påverkas då det är beläget mindre än en km från verken.
 Vi menar på att Falkenbergs kommun bör vara rädda om sitt fina turistmål då fler och fler turister väljer Falkenberg som destination. Förstör man naturen nu kommer den inte tillbaka i närtid.
 Vindkraftverken som planeras här, 9 st, kommer att vara extra höga, 250 m. De kommer att placeras på höjder och kommer att synas på långt håll. För betraktaren kommer de att ge ett stökigt intryck eftersom de kommer att placeras på olika höjder och ingen kommer att ligga i linje med varandra, vilket kommunen eftersträvar i sin policy för hur vindkraftverk skall placeras.
 Känsliga arter av fåglar som fladdermöss och örn påverkas, båda arterna har skådats i området. Verken kommer att placeras endast 702 m till närmaste bostad, vilket beräknas kunna uppfylla en bullereffekt på maximum 40 decibel, vilket är gränsen för vad de får låta utanför någon fastighet. Vi tror att bullernivån kommer att bli högre än så eftersom att ljudet här ekar på grund av vattnet och dalgången.
Hjälp oss genom att skriva på en protestlista mot anläggandet av vindkraftparken.

Boende i Gällared med omnejd    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Boende i Gällared med omnejd lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...