Bevara Gamla Kraftstationen i Deje

Ett nytt avtal har undetrecknats. Framtiden innebär nya utmaningar.

Gå till www.bevaragamlakraftstation.com


Två ortsbor, Angelica Rage och Anneli Bodin    Kontakta namninsamlingens skapare