Bevara Falkenbergskusten

Falkenberg har en fantastisk kuststräcka med områden som är av riksintresse för naturvärden och friluftsliv. Vi är många, både falkenbergare och besökare i kommunen som uppskattar kustlandskapet. Falkenberg växer och det är många som vill bygga. För att styra utvecklingen har Kommunfullmäktige antagit Kulturmiljöplan (2012) samt Översiktsplan (2014), där man redovisar grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas och hur riksintressen ska tillgodoses.

Men, Bygglovsnämnden har i år gett bygglov till två uppmärksammade jättebyggen i kustnära områden, i strid med ovan nämnda planer.

Bygget på Grimsholmen ligger inneslutet som en ö i naturreservatet. Man tillåts riva några äldre, mindre byggnader och ersätta dem med en jättevilla på 650 m2 i modern stil. Detta trots att Kulturmiljöplanen säger att ny bebyggelse bör undvikas i området och att fastigheten ifråga finns speciellt omnämnd med bild som exempel på ”traditionell bebyggelse i kustnära läge”.
I Agerör gav Bygglovsnämden tillstånd att riva en jordbruksfastighet för att bygga ett jättehus på 2300 m2 i helt avvikande stil mot befintlig bebyggelse. Detta bygglov upphävdes av Länsstyrelsen.

Båda byggen ligger på mark markerad som ”viktiga landskapskilar” i Översiktplanen, dvs där man kan se havet från vägar och innanförliggande områden. Dessa avsnitt med havsutsikt ska enligt planen särskilt värnas och bevaras.

Grimsholmen är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det är naturreservat och klassat som Natura 2000-område. Området är mycket populärt och har många besökare året om.

Enligt översiktplanen ska ny bebyggelse i kustområdet prövas restriktivt och i första hand ske invid befintlig bebyggelse. För de flesta av oss gäller detaljplan med regler för hur man får bygga. Märkligt då att utanför detaljplan och i områden som skall bevaras, ger man bygglov för vad som helst, både i storlek och avvikande byggnadsstil. Åtminstone i vissa fall.

Hur kan bygglov som gynnar ett ytterst fåtal personers egenintresse ges, men som hotar allmänhetens riksintressen för natur och friluftsliv?

Vi vill uppmana politikerna i Bygglovsnämnen att tänka om. Ge inga fler märkliga bygglov. Följ planerna som antagits av Kommunfullmäktige. Bevara områden med höga naturvärden.

Och låt lika regler gälla för alla.

 


Pia Dahlbom Rebelo, Carl och Christina Lönnsjö    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Pia Dahlbom Rebelo, Carl och Christina Lönnsjö lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...