Bevara Brageskolans skolgård - nej till fullstor idrottshall

Gamla Enebybergs villasamhälle utsätts för mer och mer tryck. I väster planerades åttavåningshus i ett projekt som kallas Östra Eneby torg och där nya byggplaner väntas snart. I öster pågår redan storskalig förtätning med byggnation av höghus med cirka 1 500 bostäder i Roslags Näsby. Nu är de centrala delarna av Gamla Enebyberg hotade av en gigantisk så kallad fullstor idrottshall  

Före valet 2018 lovade M + L att det inte skulle byggas någon fullstor hall på skolgården utan en mindre hall för skolans behov. Anledningen var att platsen inte bedömdes lämplig i den småskaliga villamiljön som omger skolgården.  

Forskning visar att barnens fria yta är viktig för deras fysiska aktivitet, välbefinnande och inlärningsförmåga. Enligt Boverkets allmänna råd bör inte friyta tas i anspråk för andra ändamål.  

Nu har kommunen ändå smugit igång planerna igen med en hall som är tänkt att bli sju-åtta gånger större än befintlig gymnastikhall. Vi har inte funnit någon annan kommun där man bygger fullstora idrottshallar mitt i en småskalig villabebyggelse!  

Skolbarnen har behov av en ny, större, delningsbar hall men har inte behov av en fullstor hall. Den fullstora hallen är tänkt för föreningslivet som normalt håller till på IP.

Skriv på namninsamlingen om du som vi anser att:

1.   Bygg en delningsbar hall på skolgården som är dimensionerad enbart utifrån skolans behov.

2.   Gestaltningen av den nya hallen och nya skolbyggnader ska anpassas efter det småskaliga villaområdet som omger skolgården.

3.   Trafiksituationen och säkerheten i området runt skolan måste förbättras.

4.   Kommunen behöver inleda dialog och samråd med alla invånare som berörs av förslaget i god tid innan beslut fattas.

5.   Utred en fullstor hall på Enebybergs IP för att utveckla den plats i Enebyberg som är allra bäst lämpad att möta föreningslivets behov.


Lars Avellán / Frida Fexler Bennet / Roland Glasfors    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lars Avellán / Frida Fexler Bennet / Roland Glasfors lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...