Betalda arbetsskor i hemtjänst och särskilt boende Östhammars kommun

Vi som arbetsmiljö- och skyddsombud inom hemtjänst och särskilt boende i Östhammars kommun tycker nu det är hög tid att vi får betalda arbetsskor av våra arbetsgivare. Några ledande argument för detta ses listat nedan:

Säkerhet - Dagligt arbete med rullstolar och liftar, en rejälare sula kan till viss del skydda oss från skador på fötterna.

Hygien - Skorna används dagligen vid toabesök, blöjbyten och duschar. Av hygieniska skäl bör dessa skor hanteras på ett särskilt sätt och inte användas utanför arbetsplatsen.

Ergonomi, arbetsbelastningsskador - Vi går i våra arbeten uppåt 1,5 mil per pass. Pass som redan är belastade av tunga lyft och högt tempo. Vi ser det som en grundläggande faktor att vi förses med fotriktiga skor då våra fötter ska orka bära oss ett långt arbetsliv.

Kostnad - Det är ingen hemlighet att vi tillhör de lågavlönade grupperna i samhället. I relation till vår lönegrad anser vi att det är upp till arbetsgivaren att bekosta våra arbetsskor. Risken att man som lågavlönad tvingas nedprioritera ett skoinköp är stor. Därmed riskerar man att köpa skor av sämre kvalitet med sämre ergonomiska förutsättningar.


Carin Karlsson, Ombudsgruppen hemtjänst och särskilt boende Östhammars Kommun    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Carin Karlsson, Ombudsgruppen hemtjänst och särskilt boende Östhammars Kommun lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...