Bergtäkt i Brämhult - Nej tack!

Det är dags att säga stopp! 

Vi behöver din röst för att visa vårt missnöje och stoppa Fristads Express planer på en bergtäkt i Brämhult. Skall livsmiljön försämras för så många bara för att Fristads Express vill ha en bergtäkt nära staden?

Om man någon gång vistats vid en bergtäkt vet man vilket oljud stenkrossen orsakar och man känner igen den flyglarmsliknande signalen som förebådar en sprängning vars vibrationer känns som ett jordskalv.

I en kungörelse i Borås Tidning fick konsulten Ingemar Burell från Terraproject, som arbetar på uppdrag av Fristads Express, lägga ut sin text och hävda att det ”bara” är dryga 60 fastighetsägare som berörs av den planerade täkten i Kyllared. Men då hänvisar han enbart till de boende inom den 500-meters radie där fastighetsägarna informeras via brev. Ser man på den bifogade kartan, där en radie om 1000 meter från planerad plats, är det betydligt fler hushåll som berörs. Det kan inte vara en slump att Terraproject valde 500-metersradien… Precis utanför denna radie finns det tusentals närboende som också berörs av buller och damm från ett krossverk kommer att stå och låta mellan 7:00-18:00 på vardagar. Lägg därtill sprängningar, skutknackning och alla tunga transporter som kommer att pågå mellan 6:00-18:00.

Bergtäkt1.jpg

Det är många barn som kommer att få en försämrad livsmiljö på grund av verksamheten. Precis utanför nämnda 500-metersradie ligger Kärrabackens förskola, som av en händelse inte finns inritad på bullerkartan! Bara ett stenkast längre bort ligger Kyrkbackens förskola, Ängsgårdens förskola och Myråsskolan. Alla barn har rätt till en hälsosam miljö att växa upp i. Många av barnen som går på dessa förskolor och skolor bor även i närområdet och de kommer att utsättas för bergtäktens miljöpåverkan under dygnets alla timmar.

Sen har vi alla skattebetalare, de som jobbar hemifrån, de med samhällsviktiga funktioner som arbetar dygnets alla timmar, året om, som måste få sova då vi andra arbetar. Vi har de som är föräldralediga och vi har pensionärer som är hemma på dagarna och förtjänar en lugn och trivsam livsmiljö.  Att utsättas för dessa ljud, påverkar människans förmåga till återhämtning och vila och kan även på sikt framkalla stress och annan problematik. I dagens stressade samhälle behöver människan lugn och ro för återhämtning. Rekreation i naturen i närmiljön är en bevisad metod. Är kommunen beredd på de långsiktiga konsekvenserna som kan uppstå i form utav ökad stress och eventuella sjukskrivningar?

Stendammet kan orsaka stendammslunga och utsläppen från bergtäktens maskiner, liksom buller och vibrationer är knappast heller hälsosamt. Undersökningar visar att värdet på fastigheter som ligger i anslutning till bergtäkter rasar i värde, så mycket som 40-60 % mot tidigare förväntade värden.

Självklart behövs det bergtäkter och alla företag vill tjäna pengar. Men att med dagens kunskap om buller och stendamm anlägga en bergtäkt så nära tusentals boende i Brämhult, Svensgärde och Häglared är det direkt olämpligt.  

Nu behövs din röst för att visa att vårt missnöje mot Fristads Express planer på en bergtäkt i Brämhult. Listan kommer att skickas till Terraproject, kommunen och Länsstyrelsen


Facebook "Bergtäkt Brämhult -nej tack!"    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Facebook "Bergtäkt Brämhult -nej tack!" överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook