Bengt Domeij, vi kräver tentamen på distans.

Hej kära studenter. Ännu en gång bevisar institutionen att man varken bryr sig om elevernas fysiska eller psykiska hälsa. Jag vet att många har mejlat och fått samma svar om att man ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom och att tentan kommer utföras på ett säkert sätt. Det går emellertid inte att blunda för fakta. Dagens nivåer för antalet smittade är rekordhög. Det är högst anmärkningsvärt att en tenta med 200 personer som fysiskt närvarar anses lämpligt.

Skärmavbild_2022-01-05_kl._18_.56_.55_.png

Vi har terminstentor vilket innebär att om du inte skriver tentan kommer du behöva göra en omfattande omtenta. Vidare kan ditt CSN bli indraget, ditt studentboende bli uppsagt, din behörighet till fördjupningskurserna påverkas och ditt arbetsavtal som kräver studieintyg bli uppsagt.

Detta skapar stora incitament för gemene student att dyka upp trots att den "bara har rinnig näsa" eller "bara är hes".


Bengt Domeij som är prefekt intygar i mejl om att alla nödvändiga åtgärder kommer att tas och att de följer FHM:s riktlinjer. Han vill alltså inte ta beslutet om han inte måste. Han står emellertid inför en argumentativ uppförsbacke då man tidigare (vid lägre mängd smittade i landet) beslutat att en fysisk tentamen är olämplig. Ytterligare ett argument som får mig att ifrågasätta huruvida institutionen verkligen bryr sig om studenthälsan är att man valt att ha tentamensfrågestunder och föreläsningar på distans. Man väljer alltså att skydda anställda men inte studenter. Den enda logiska slutsatsen är att ha tentan på distans även nu. Jag är inte villig att utsättas för valet mellan min hälsa och mina studier på det sättet som Bengt Domeij i princip tvingar mig till.

Om du känner likadant, uppmanar jag dig som läser detta att skriva under så att det i värsta fall finns dokumenterat hur många studenter som ställde sig emot detta och hur prefekten valde att ignorera det. Sprid gärna denna namninsamling. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Juriststudent lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...