Behålla ängarna i fruktlundarna på Årstafältets koloniområde

Angående borttagning av befintliga ängar i fruktlundarna på Årstafältets koloniområde.

Stadsdelsförvaltningen har beslutat att ta över skötseln av befintliga ängar på de allmänna fruktlundarna inom Årstafältets koloniområde på Årstafältet. Förslaget är att ta bort befintliga ängar och istället ha klippta gräsytor samt på vissa ytor lägga till möblering av bänkbord. På mindre ytor kommer man även plantera perenna växter.

Jag är helt övertygad om att kommunens förslag kommer försämra fruktlundarnas attraktivitet för besökare och vilja att använda dem i jämförelse med hur de ser ut idag. Ängarna är frodiga och har en mångfald av växter. Och det är många förbipasserande som uppskattar ängarna. Det har jag hört själv men även fått berättat från andra kolonister. Därtill har det lagts ner ett stort arbete av ett antal kolonister i föreningen under våren att rensa bort ogräs på ängsytorna och i ett senare skede att tillgängliggöra ängarna genom att klippa ner vissa ytor i mitten av ängen så att man ska kunna vistas där.

Det nya växtförslaget som stadsdelsförvaltningen har presenterat består i mångt och mycket av så kallade ”robusta perenner” som man ofta ser i gatumiljöer. Blir en aning trist, enahanda och förutsägbart. Sett ur pollineringssynpunkt är det förstås också en kraftig försämring från ängarna i fruktlundarna idag. Har också svårt att se att de klippta gräsytorna verkligen kommer att användas av besökare i någon större utsträckning. Årstafältet är fullt av gräsytor som kan användas.

Vill därför att stadsdelsförvaltningen tar en till vända till Årstafältets koloniområde och ser med egna ögon vad som har skett med ängarna på fruktlundarna. Och att man beslutar att behålla ängarna. Vi är många kolonister som ser positivt på att stadsdelsförvaltningen kompletterar ängsytorna i fruktlundarna med några sittbänkar och eller bänkbord. Men det är fullt möjligt att göra samtidigt som man behåller ängarna.

Inte bara blir detta billigare för skattebetalare eftersom ängarna redan finns där. Tror även att det ökar koloniområdets attraktivitet samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. Behåll ängarna!

Är ni fler som tycker och tänker samma sak att ängarna bör behållas på Årstafältets koloniområde? Skriv då på namninsamlingen så att vi senare kan skicka in detta till beslutsfattare på stadsdelsförvaltningen. 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Tommy Roman kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...