Behåll vår Barnmorskemottagning i Torslanda!

Vår enda MVC i Torslanda hotas av nedläggning med anledning av att det är en "liten" mottagning. Torslanda är en expansiv stadsdel och behöver självklart en mottagning!

Ska vi be våra ungdomar att åka till Eriksberg/Backa/Biskopsgården/Brämaregården för att få preventivmedel eller testa sig? Ska de gravida i vår stadsdel behöva åka buss i närmre en timme enkel väg för kontroller ibland flera gånger i veckan? Det är inte okej och rimmar inte med närhet till vård.

De stängde mottagningen 20/4 med ca en veckas varsel, detta pga Corona-viruset och för att inte riskera personalbrist på de större mottagningarna på Hisingen. Men Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har ännu inte tagit ett formellt beslut - låt oss försöka få ha kvar vår barnmorskemottagning! Denna informationen har jag fått från personal på Barnmorskemottagningen i Torslanda.

Lista med underskrifter kommer att skickas till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fredag den 15/5. Deras nästa sammanträde är 20/5.

Mejla gärna hsn.goteborg@vgregion.se och för fram ert missnöje och framför önskan om att behålla mottagningen.


Emelie Wickstrand    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook