Behåll skolbibliotekarierna i Varbergs Kommun

En digitalisering av skolbiblioteken kan inte på något sätt jämställas med skolbibliotekariens viktiga arbete med våra elever. En apparat kan varken motivera eller hjälpa eleverna att hitta bra, passande, spännande böcker som utvecklar just den elevens läsning och läsförståelse framåt. En apparat kan inte heller bidra till läsglädje med inspirerande boksamtal eller hjälpa lärare att hitta bra klassuppsättningar att arbeta utifrån och på så sätt öka läsförståelsen hos eleverna. En apparat kan inte heller påverka elevernas analytiska förmåga eller deras källkritiska tänkande. En apparat kan inte se våra elever. Digitaliseringen av skolbiblioteken i Varbergs kommun måste stoppas.

 


Miranda Stoltz, Vidhögeskolan.    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook