Behåll den välfungerande kirurgverksamheten på Ersta Sjukhus

Screen_Shot_2017-01-21_at_17.50_.00_.png

 

Tidslinjen

2017-01-20:

Kom ett förslag från tjänstemän på SLL att lägga ned den största delen av kirurgin på Ersta Sjukhus. Sedan dess startade informationskampanjer och debatt på olika nivåer i traditionella och sociala medier.

2017-01-21:

Började denna namninsamling som samlade in drygt 1000 underskrifter till 2017-01-30. Namninsamlingen har fortsatt.

2017-01-30

Uttryckte sjukvårdslandstigsrådet på SLL starkt stöd för Ersta, och betonade vikten av att hålla samman vården runt patienten. Dock behövs nya och moderna förutsättningar för att förverkliga detta på landstings-, regerings- och riksdagsnivå.

2017-03-08:

HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden, har enhälligt fattat beslut att avtalet med Ersta sjukhus mag-tarmcentrum i sin helhet (slutenvård och öppenvård) ska förlängas till och med sista december 2018.

 

Det behövs fortsatt opinionbildning för att utforma en hållbar sjukvårdspolitik i Sverige. Därmed startade denna namninsamling och den pågår.

 

Nedanstående inlägg beskriver situationen. Det har skrivits av kirurgkollega Anna Leifler och har publicerats offentligt på Facebook 2017-01-21 med uppmaning om delning. Inlägget är mycket representativt och det har delats åtskilliga gånger sedan dess:

"Min arbetsplats är fantastisk. Utsikten över Stockholms inlopp hänför de flesta. Både patienter, besökare och kollegor. Men det bästa är vården vi kan erbjuda här. På Ersta sjukhus är alla vårdplatser öppna och väntetiderna till operation och mottagning korta.

I alla patientenkäter får vi toppbetyg, man känner sig trygg, sedd och bra omhändertagen enligt utvärderingarna. Stämningen bland personalen är god och personalomsättningen låg. Det här är en arbetsplats man vill stanna på. I kvalitetsregister utmärker vi oss positivt på många olika sätt (tex har en patient med tjocktarmscancer bäst överlevnad efter operation här i hela Sverige).

Vår kärnverksamhet är avancerad gastrointestinal kirurgi, t ex operation för tjock- och ändtarmcancer, inflammatorisk tarmsjukdom samt övervikt, men vi opererar också bråck, ändtarmsbesvär och gallsten. Vi är regionalt centrum för utredning och operation av flera ovanliga tillstånd som kräver hög kompetens och lång erfarenhet, t ex akalasi och intestinal malrotation. Totalt gör vi mer än 3800 operationer per år. Verksamheten bedrivs av en inte vinstdrivande stiftelse och vården här är billig. Det finns stort utrymme för forskning och varje år publiceras mycket högkvalitativ forskning från sjukhuset. Alla medarbetare är engagerade i kontinuerligt kvalitets- och förbättringsarbete för att säkerställa fortsatt högprofessionell vård till alla patienter. Ryktet om den goda vården har gjort att patienter från hela Sverige och även internationellt söker hit. Jag är stolt över att jobba här. För det är bra på Ersta sjukhus.

Igår kom ett förslag från tjänstemän att lägga ned den största delen av kirurgin på vårt sjukhus. Utan förvarning. Och med information om att beslutet ska fattas inom tio dagar. Grunden till förslaget säger de vara att Hälso och Sjukvårdsnämnden vill ta bort IVA-vården här och att de inte vet hur mycket vården ska kosta för de har inte upphandlat vård på länge och tappat kollen. Tjänstemännen tror att det blir lättare att få koll på ekonomin om man lägger ut verksamheten från Ersta sjukhus till akutsjukhusen i Stockholm. Sjukhus som redan brottas med överbeläggningar, sjuksköterskebrist, stängda vårdplatser och inställda operationer.

Jag hoppas att landstingspolitikerna ser och förstår att detta förslag är orimligt och inte klubbar igenom det om tio dagar.

Sprid och dela gärna detta."

Slut på inlägget.

 

Vi gastroenterologer har ett mycket bra och givande samarbete med våra kirurger framförallt kring våra gemensamma patienter med inflammatorisk tarmsjukdom Crohns sjukdom och ulcerös colit, också kring patienter med tjocktarm- och ändtarmscancer m m. Vi har gemensamma ronder och gemensamma utbildningstillfällen. Vi tar emot patienter med akuta skov med inflammatorisk tarmsjukdom. Ett nära samarbete med kirurgerna är en förutsättning för att kunna erbjuda dessa patienter säker och hög kvalificerad vård. Detta gör att vi som grupp har en mycket hög gastroenterologisk och kolorektalkirurgisk kompetens samlad på ett och samma ställe, detta gynnar patienterna på både kort och lång sikt. Våra kirurger tar även emot patienter med komplicerad inflammatorisk tarmsjukdom från andra sjukhus i Stockholm, inklusive från sjukhus med akutverksamhet.

Vår endoskopiska verksamhet handlägger både våra egna patienter och vi får remisser för komplicerade endoskopiska procedurer från andra kliniker. Att ha en IVA-verksamhet är en förutsättning för att kunna erbjuda patienter med komplicerad sjukdomsbild avancerade endoskopiska procedurer i nära samarbete med kirurgverksamheten.

 

 

UtsiktStockholm2.jpg


Juan Arkani, Överläkare, Gastroenterologmottagningen, Ersta Sjukhus    Kontakta namninsamlingens skapare