Begränsa INTE resandet med Rullstolstaxi

ungarh_STHLM_(1).png

Vi från Unga rörelsehindrade Stockholm tillsammans med DHR Stockholms läns distrikt vill att beslutet att begränsa resandet för de som använder sig av rullstolstaxi from 1 januari 2019, ska hävas!

Att resa och röra sig fritt i samhället är en mänsklig rättighet som nu är hotad. Detta kommer i högsta grad försämra folks liv och öka segregationen i samhället. För många är resandet med rullstolstaxi den enda möjligheten att ta sig längre sträckor utanför hemmet, såsom exempelvis till mataffären, sjukvårdsbesök eller myndighetsbesök. Att begränsa denna mänskliga rättighet är inte bara inhumant, utan bryter även mot FN konventionen för personer med funktionsnedsättning (CRPD), en konvention som Sverige ratificierat sedan många år tillbaka. 

Som det ser ut idag så reser alla med tillstånd för specialfordon hos färdtjensten obegärnsat med Rullstolstaxi. Bakgrunden till beslutet grundar sig i att ett fåtal (10st) rest mellan 2000-7000 resor per år, vilket anses som att de rest väldigt mycket.
Att då kollektivt bestraffa ALLA som använder sig av rullstolstaxi är både osmakligt och faktiskt brottsligt. Detta är också något som står i FNs konvention för mänskliga rättigheter, artikel 6, vilket fastslår att alla personer ska dömas var för sig och aldrig som en grupp. Självklart bör de som markant sticker ut i resande med rullstolstaxi granskas, men finns inga klara bevis/belägg skall ärendet omedelbart läggas ner.
Ingen kollar/bryr sig om hur mycket en person med vanligt SL kort åker per år. Eftersom Rullstolstaxi är att likställa med "tillgänglig kollektivtrafik", ska då den som kan röra sig fritt i samhället och som inte har en funktionsnedsättning också får begränsat antal resor, på sitt SL kort? Orimligheterna i detta beslut går bortom vårt förstånd och kommer slå hårt mot en grupp i samhället som redan är socioekonomiskt utsatta och som ofta får kämpa för sina (mänskliga) rättigheter. 

Vi vill:

- Att beslutet från trafiknämnden att begränsa samtliga resenärers resande till 500 resor/år hävs!

 

Skriv på för att värna om personer med funktionsnedsättningars mänskliga rättigheter!

-

DHR Stockholms läns distrikt
https://dhr.se/stockholmslan/forbundet-unga-rorelsehindrade-stockholmsregionen/

Unga rörelsehindrade Stockholm
http://stockholm.ungarorelsehindrade.se/

 


Unga rörelsehindrade Stockholm och DHR Stockholms läns distrikt    Kontakta namninsamlingens skapare