Bättre säkerhet på St Olovsskolan i Köping

Vi med flera vårdnadshavare till elever på St Olovsskolan i Köping har uppmärksammat bristande säkerhet och nu efter förra veckans incident tycker vi att det blivit än mer aktuellt att uppmärksamma och åtgärda detta. För att inte vem som helst ska kunna riskera säkerheten för våra barn när de är på skolan/fritids behövs det tydligare säkerhetsstrukturer och rutiner.

Vi föreslår att det ska ordnas:
-Stängsel runtomkring skolan. Öppet bara vid trappen och ut mot matsalen. Det bör vara lättare att hålla koll på barnen med färre in och utgångar till skolgården.
-Skyltar där det står ”skolområde- obehöriga äga ej tillträde”
-Bra rutiner för dörrarna så att inte vem som helst ska kunna komma in till skolan. En bra lösning kanske är att ha låsta dörrar förutom på framsidan.
-Att övervakningskamerorna är på konstant under skoldagen.
-Tillräckligt med personal för att alltid ha koll på hela skolgården

-Säkerhet kring matsalen så att inte vem som helst kan gå in genom barnens entré och uppehålla sig i kapprummet. 

 

Tycker du som vi, skriv under så för vi vidare namninsamlingen till rektor Linda Stevadotter. Dela gärna! Tack!


Sanne Hammarström    Kontakta namninsamlingens skapare