Bättre arbetsvillkor för anställda i Bollnäs kommun.

Det är dags att anställda i Bollnäs kommun får bättre arbetsvillkor.
Ett sänkt heltidsmått och högre lön kommer i längden ge friskare och gladare personal och även gynna kommunen. Vi kan inte ha det så här längre i denna stressiga arbetsmiljö. Vi måste göra något innan allt fler blir drabbade av sjukskrivning och utmattningssyndrom. Vi är människor som jobbar med människor, inte robotar.