Barnen på Brännlands skolan eller Backens skolan ska inte bli drabbade av ett beslut som ej är framtaget på rätt sätt.

Angående förslag om ny skolstruktur
 
Kassjö Intresse- och bygdegårdsförening (föreningen) förkastar det liggande förslaget till en ny skolstruktur och begär att förslaget revideras på så vis att Brännlands skola framgent ska erbjuda en skolgång från förskoleklass till sjätte klass.
 
Föreningen anser att förslaget inte är förenligt med principen om barnens bästa och att det heller inte är utformat med någon hänsyn tagen till landsbygdens framtid.
 
Förslaget innebär att barnen tappar kontinuitet i sin skolgång och behöver byta skola fler gånger än vad som är rimligt. Vilka vårdnadshavare kommer då att välja Brännlands skola för sina barn om barnen behöver byta skola redan efter årskurs tre? Hur möter prognoserna det faktum att vårdnadshavare i stället väljer en skola där barnen får gå under en längre tid? Att dela upp i separata stadieövergångar ger inte lärarna möjlighet att följa eleverna och elevernas utveckling under en längre period. Det är viktigt för alla barn och särskilt viktigt för barn med särskilda behov.
 
Att tvingas resa långt från närmiljön för sin skola i låg ålder minskar barnens möjlighet och rätt till fritidsverksamhet och i anslutning till det även lokala föreningslivets möjlighet till överlevnad. Långa dagliga pendlingar till miljöer långt från närområdet gynnar varken det fysiska eller det psykiska välmåendet. Familjers vardag måste fungera såväl i stad som på landsbygd.
 
Hur ser kommunen att det här bidrar till en hållbar, levande landsbygd i framtiden? På vilket sätt är förslaget proaktivt för barnen på landsbygden och för landsbygden i sig?
 
Enligt det aktuella förslaget anges att kostnaden för alternativlösningarna, F-5/F-6, skulle utgöra ca 80 miljoner kronor för ny- och ombyggnationer. Något underlag för den beräkningen har inte lagts fram, varför föreningen begär att ett sådant underlag presenteras då det till synes är siffror som presenterats utan någon reell bakomliggande kalkyl.
 
Att Brännlands skola har ett stort renoveringsbehov är inte ett förhållande som förändras för att skolan planeras för årskurs F-3 eller för årskurs F-6. Då ett renoveringsbehov alltjämt föreligger är det en kostnad som inte går att komma ifrån oavsett vilka åldrar som skolan ska nyttjas för framöver. Därför anser föreningen att en sådan renoveringskostnad inte kan inkluderas i en alternativkostnad för att Brännlands skola ska vara en skola för F-5 eller F-6 i stället för F-3, vilket sannolikt förändrar alternativkostnaden för att kunna erbjuda F-5/F-6 till en väsentligt lägre summa.
 
I stället för att avveckla landsbygden ser vi alla skäl till att utveckla den. Brännlands skola ligger även längs ett utvecklingsstråk vilket på en längre sikt torde ge ett ökat elevunderlag med förväntad exploatering av upptagningsområdet.
 
Sammanfattningsvis ställer föreningen sig inte bakom liggande förslag, då förslaget inte är utformat utifrån ett barnperspektiv eller värnar om landsbygdens framtid.
 
Kassjö Intresse- och bygdegårdsförening, genom ordförande Tommy Ferdinandsson

Kassjö Intresse- och bygdegårdsförening, genom ordförande Tommy Ferdinandsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Kassjö Intresse- och bygdegårdsförening, genom ordförande Tommy Ferdinandsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook