Avverka inte skog mellan väg och stugor Råneträsk

Vi samlar här in namn på folk som är emot en röjning av skogen mellan vägen och stugorna i stugområdet Råneträsk.

Exempel på nackdelar för oss stugägare; mer insyn/ljud från grannar, mer insyn/ljud från vägen, vinden kommer kunna härja friare (träd på våra tomter kanske inte klarar av blåsten och måste därför fällas), allmänt tråkigt och fult med kalhygge, Sveaskog har nyligen sålt dyra tomter till många av oss som blir drabbade, värdet på stugorna bli lägre mm.

Nedan är en skrivelse som är skickad till Sveaskog:

Vi vill härmed meddela er om vårt stora, djupa missnöje som vi fick ta del av vid årsmötet som hölls den 15 mars 2018 för Råneträsk Stugägare och Fiskevårdsförening samt Råneträskvägens samfällighetsförening.

Thomas Persson från Sveaskog informerade oss deltagare att Sveaskog planerar att avverka skogen mellan grusvägen och stugorna. Vid tidigare tillfällen har Sveaskog lämnat muntlig information, att det inte kommer att ske någon slutavverkning mellan stugorna och grusvägen.

I samband med erbjudandet att friköpa tomterna har ingen information lämnats att
avverkning kommer att ske vid och runt tomterna. Ett flertal stugägare har friköpt
tomterna och känner sig nu rejält lurade av Sveaskog.

Sveaskog har redan avverkat skogsområdet på samma sida som stugområdet ligger utan att informera Stugägarna vilket känns tråkigt eftersom området blev ett kalhygge.

Vi befarar att det kommer att se ut likadant när den planerade avverkningen kommer att
ske mellan stugorna och vägen, se bild. Konsekvenserna av avverkningen skulle slå hårt på oss som människor och stugägare.

När vi köpte stugorna var syftet för oss att få:

• rekreation

• avkoppling

• återhämtning 

• ”tanka positiv energi”

• välbefinnande

• god livsmiljö

• fritidsupplevelser

• friluftsliv

Genom att vistas och bo i naturen, skogen med alla träd, växtlighet, fåglar och djur.

Det finns mängder av vetenskap och beprövad erfarenhet att läsa som visar att skogen har betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Så långt det är möjligt finns referenser till artiklar, rapporter och böcker för den som vill fördjupa sig. Friluftsliv och rekreation är ett ämne som berör många forskningsområden, och i texterna finns referenser från hälsoforskning, forskning om miljöpsykologi, friluftsforskning och klassisk skogsforskning. Texterna vilar också på en mängd rapporter och statistik från myndigheter och organisation.

Skog och naturupplevelser används alltmer som grön terapi för både psykiska och fysiska
åkommor. Forskningen ger belägg för att naturterapi fungerar som stresslindring och för
rehabilitering.

Vi vädjar att ni omprövar ert beslut att avverka mellan stugorna och grusvägen och låter
skogen vara kvar.

Bild på hur det eventuellt kan kommer att se ut:31186218_1028058657342357_3978289650639831040_n.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Marcus Karlsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook