Åtgärder för att minska trafikhastigheten på Trelleborgsvägen, Nordanå

Vi har under flera års tid ringt och påpekat att Trelleborgsvägen som går genom Nordanå, längs det växande nybyggda området, är en trafikfara. Hastigheten hålls överhuvudtaget inte och människor som rör sig längs vägarna och barnen som väntar på skolbussen alt går av skolbussen eller korsar vägen för att leka med barnen som bor på andra sidan utsätts dagligen för risk och fara för deras liv.

Ni har sänkt hastigheten till 40 km/h men boende har flertalet gånger påpekat för er att detta inte räcker och det krävs mer omfattande åtgärder som farthinder i form av gupp alt elektroniska varningsskyltar som tydligt aviserar när man kör för fort.

Flera av oss som bor längs med Trelleborgsvägen har vid flera tillfällen noterat olycksrisker som avvärjts i sista sekund. Vi har även på kort tid haft 2 biljakter där polis med blåljus och siren jagat bilister som passerat i väldigt hög hastighet. Vi har även noterat att det oftast är lastbilar som passerar i alltförhög fart. Inte heller är det ovanligt att vanliga personbilar passerar i hastigheter över 70 km/h oftast mellan 15.30 och kvällen. Tider då barnen oftast kommer hem från skolan och är ute och leker med sina kompisar på båda sidorna om Trelleborgsvägen.

Vi har tydligt informerat våra barn om att titta noga åt båda håll men vi vet alla att ett barns hjärna inte hinner reagera på bilar som plötsligt dyker upp i hög fart. Vi är väldigt oroliga och det är bara en tidsfråga innan det inträffar en olycka med dödlig utgång om ni på Trafikverket inte agerar omgående.  

När vi ringt er så får vi bara information om att vi måste skriva och skicka in ett klagomål så att ni kan utreda saken. Boende har skrivit men ingen från Trafikverket har kommit ut för att bilda sig en uppfattning om vilken fara våra barn dagligen utsätts för. Måste vi vänta på att något barn skall dö för att ni skall ta oss på allvar?? Är det inte bättre att förebygga än att åtgärda??

Vi skriver detta gemensamt i frustration och önskar att ni tar tag i detta innan det är för sent och ett liv går till spillo. Ert arbete skall väl präglas för människors liv och hälsa. 

Nordanå samfällighet har tittat på att sätta upp elektroniska ljuskyltar som tydligt indikerar om man kör för fort. Vi vet att detta kräver bygglov men vill ställa frågan till er om detta kan godkännas utan beviljat bygglov? Då kan vi omgående få till en åtgärd som vi tror har viss effekt i väntan på en större utredning från er sida.


Nordanåby Samfällighetsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Nordanåby Samfällighetsförening kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...