Åtgärda gången in till Väderlekens förskola

Härmed vill vi att gången/vägen mellan trottoaren och förskolegrinden på Väderlekens förskola, på Klostergården i Lunds kommun, åtgärdas! I många år har vi påpekat detta problem och inte fått gehör för våra åsikter. Asfaltera eller plattlägg gången/vägen genast, så att vi, barn, föräldrar och andra anhöriga, slipper gå i den lervälling som ofta uppstår där samt slipper kliva i en stor vattenpöl på väg in och ut från förskolan. Ett annat följdproblem av den dåliga gången/vägen mellan trottoar och förskolegrind är att cykelstödet sjunker ned i den mjuka leriga marken, vilket kan få följden att barnet ramlar tillsammans med cykeln rakt ner i marken. Vi vill därför även ha ett cykelställ utanför nämnda grind.

Nu är det tid för en förändring!