Namninsamling för att återinföra friskvårdsbidraget för Härryda kommuns anställda

Genom friskvårdsbidraget som personalförmån kan man förebygga och förbättra många åkommor och besvär som kan uppstå fysiskt i arbetet. Vi kan läsa på folkhälsomyndighetens hemsida att det psykiska välbefinnandet har minskat under pågående covid-19 pandemin. Tidigare studier innan pandemin visar att 25% av svenska kvinnor och 15% av männen har psykiatriska problem som oro och ångest, det motsvarar ca 1,4 miljoner invånare. Träning är ingen quick fix för psykiska sjukdomar men ger stabila effekter vid långsiktig rörelseglädje och motion och är det någonting vi lever kring i dessa tider så är det väl att hålla i och hålla ut för goda resultat.

Denna namninsamling kommer användas som underlag för att synliggöra för Härryda kommuns politiker/tjänstemän för att med mod, nytänkande och handlingskraft ytterligare en än gång se över och omvärdera sitt beslut gällande avskaffandet av friskvårdsbidraget. Det är här och nu våra beslutsfattare och arbetsgivare bör se vikten av att värna om att ha friska och starka anställda med minskat sjukskrivningsantal, ekonomisk vinning och helt enkelt vara en mer attraktiv och efterfrågad arbetsplats.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Anneli Aronsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...