Asylförläggning till Borgå

 

Med denna adress vädjar vi till Borgås beslutsfattare att det, så fort som möjligt, skulle öppnas en asylförläggning i Borgå för asylsökande som anländer till Finland. Behovet av en asylförläggning är stort. De asylsökande är många och de redan befintliga asylförläggningarna är fulla.

Borgå ligger nära huvudstadsregionen, som asylsökarna ofta har föredragit för att det i huvudstadsregionen finns specialmatbutiker (halalkött, Alanya market mm.) samt kulturföreningar och moskéer. I många andra kommuner har man redan agerat. Vi är redan många volontärer i Borgå med närregionerna, så möjligheterna att stöda och hjälpa asylsökandena och att jobba i asylförläggningen är utmärkta.

I östra Nyland och dess omnejd finns det också många hem som är villiga att inkvartera asylsökande hemma hos sig. Enligt Migris anvisningar borde asylsökande bosätta sig på den ort där hen är skriven, eller i dess närområde.

Vi tror att Borgå har mycket att ge asylsökandena. Tack vare vår rika historia, konst och kultur tror vi att asylsökandena garanterat skulle trivas.

Vi har alla en stor vilja att hjälpa.