Anpassa hastighetsgränser i Hässleholm för bättre trafiksäkerhet

40-skylt1.jpgHastighetsgränserna handlar om liv och död. Vi undertäcknare kräver att kommunen ser över hastighetsgränser på kommunala vägar för att förbättra trafiksäkerheten. Hastighetsgränserna ska ändras i enligt med översynen. Vi kräver att ändringen genomförs först vid skolor och förskolor, i områden med mycket trafik av olika slag och i områden med sämsta trafiksäkerhet och där trafikolyckor har nyligen förekommit.   

Hässleholms kommun är en av få kommuner i landet som inte har anpassat hastighetsgränserna enligt ändringen år 2008. Ändringen kom till för att möjliggöra hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. 

Djupstudier av dödsolyckor inom tätort visade att hälften av de personer som omkommit i trafikolyckor hade följt trafikreglerna och använt tillgänglig säkerhetsutrustning. Problemet var att hastighetsgränsen var för högt satt i förhållande till vägens säkerhetsstandard. Därför infördes ett nytt system med hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim.

Sedan dess har de flesta kommuner gjort en översyn och anpassat hastighetsgränserna till det nya systemet men absolut ingenting hänt i Hässleholms kommun.

Hastighetsgränserna handlar om liv och död, om säkerhet i trafiken, särskilt för barnen, personer med funktionsvariationer och de äldre. Det handlar om trivsel i stadsmiljön, och känslan av trygghet, det handlar om möjligheten att välja miljövänliga transportalternativ.  


Dolores Öhman, ledamot i kommunfullmäktige i Hässleholms kommun    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Dolores Öhman, ledamot i kommunfullmäktige i Hässleholms kommun lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...