Ange inte min klasskompis

Är du ung? Går du i grundskolan, på gymnasiet eller studerar vid högskola eller universitet? Skriv då under för att visa att du inte vill att dina klasskamrater ska anges.

Angiverilagen innebär att offentligt anställd personal måste ange personer som misstänks sakna uppehållstillstånd. Det kan handla om elever, personer som behöver livsnödvändig vård eller ett barn som läser böcker på biblioteket. Vi kräver att regeringen drar tillbaka förslaget om en angiverilag. 

Det här handlar om våra vänner. Om klasskompisen, hon du tränar fotboll med och din bästa vän som alltid finns där, oavsett vad. Regeringen vill att våra kompisar som redan idag tvingas leva delvis gömt ska tryckas ännu längre bak i skuggorna. De vill att våra vänner inte ska våga söka vård, gå i skolan eller söka hjälp om de lever i en våldsam relation. Angiverilagen hör inte hemma någonstans men har funnits och finns i länder som forna Sovjet, Pinochets Chile och dagens Nordkorea. Den hör inte hemma i Sverige. Den riskerar att förstöra det unika förtroendet vi har för våra medmänniskor och institutioner. Det som gjort Sverige till vad det är idag. Den kommer tvinga skolpersonal att rasprofilera sina elever och göra rasifierade svenskar ännu lite otryggare i ett redan rasistiskt samhälle. Vi vill inte att våra kompisar ska anges. Därför måste angiverilagen måste stoppas.

Håller du eller din organisation med? Sprid kampanjen!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Fabian lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...