Angående det brutala mordet på Dunya ,15åriga flickan från Duhok

Upprop till

Kurdistans Regionala Parlament i Hawler/Erbil

Regeringens Kansliet

KRG- Representant i Sverige-Stockholm

 

Bakgrund

Vi har tillsammans med våra vänner och människorättsaktivister fått kännedom om det barbariska mordet på den 15-åriga flickan från Duhok i den kurdiska regionen.

 

En kurdisk flicka med namnet Dunya Solaiman mördades på lördagen 23/5 av sin 45–åriga make i den kurdiska staden Dohuk . Den 15-åriga flickan blev skjuten 9 gånger av sin man. Dunyas mamma Suham Hassan berättade i lokala medier att hennes dotter var gravid och att hennes mördare styckade Dunya och tog bort hennes foster.” Detta har skapat oro och frustation hos det kurdiska folket som befinner sig i Sverige och därför protesterar vi och kräver att våld i nära relationer ska upphöra omedelbart.

Det som händer i Kurdistan ekar i andra länder därför är det viktigt att se över problematiken som finns där. Vi som kurder vill känna stolthet istället för avsky och skam.

 

Detta fruktansvärda mord samt andra former av våld såsom hedersrelaterat våld riktade mot kvinnorna i Kurdistan bör sättas stopp för omedelbart. Det skall inte vara möjligt att mörda och tortera kvinnor/tjejer i hederns namn.

 

Vi ställer frågan till er om hur länge det ska tillåtas att sådana barbariska och icke humanistiska händelser ska ske? Det som händer vårt folk i Kurdistan och de konsekvenser som det för med sig påverkar även oss som befinner oss utanför vårt hemland. Ingen människa ska behöva underkuvas sitt liv och varje kvinna ska kunna bestämma över sitt eget liv. Ingen mamma ska behöva se sin dotter bli torterad till döds. Det som har hänt med Dunya skall inte få hända igen. Vi kräver att våld mot kvinnor skall stoppas.

 

Enligt Anti-våld mot kvinnor i Kurdistan så har våldet mot kvinnor ökat rejält därför ber vi att straffet måste bli hårdare för våld mot kvinnor.

 

Rätten till sin barndom, rätten till att välja vem man ska gå i äktenskap med, rätten till utbildning skall vara grundprinciper som vi bör se till att kurdiska samhället byggs på, samt att individen skall komma före kollektivens rätt.

 

Ur FNs konvention om mänskliga rättigheter har det fastslagits ” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och böra, handla gentemot varandra i en anda av broderskap." (1948)

 

Den Internationella allmänna förklaringen om människorätten från 1948 skall vara måttstocken och lagen bör grundas utifrån det

 

 

 

 

Vi kräver följande:

 

  • Förbud av barnäktenskap tills barnet fyllt 18 år och uttryckt sin fria vilja att ingå äktenskap med den hon behagar och önskar.

 

  • Förbud av den mest omänskliga formen av tvingade äktenskap (jin be jin) det vill säga, Kvinna mot kvinna som härstammar från den feodala tiden.

 

  • Att hedersrelaterat våld skall stoppas och gärningsmannen skall ges straff.

 

 

  • Tillämpning av lagar som skyddar och ger kvinnor rättigheter skall synliggöras och uppmärksammas av hela befolkningen och imamer måste förbjudas att viga minderåriga.

 

 

  • Skärpningen av lagen vad gäller andra former av våld såsom våld i nära relationer. Detta skall nås fram till allmänheten oavsett var i Kurdistan de befinner sig. Genom t.ex. utbildning och fler kvinnointuitioner.

 

  • Åtgärder skall tas omedelbart för att försäkra mer kvinnoinflytande och att lagen följs av samtliga medborgare.