Alla sjuksköterskestudenter vid Örebro universitet termin fyra ska få möjlighet att uppfylla målen och få en godkänd VFU vårterminen 2020.

 Vi vill se en VFU som alla får genomföra och ges möjlighet att uppfylla kursmålen. Beslut har tagits att tio studenter inte kommer att få denna möjlighet. Vi ser hellre att VFU delas upp i två perioder – 2,5 vecka i två omgångar. De studenter som inte är ute på VFU får då på teoretisk väg uppfylla de mål som i kursmålen kan uppfyllas teoretiskt på distans och fokusera enbart på de praktiska delarna när vi är ute på VFU.


Linda Trygg Sjuksköterskeprogrammet, termin 4.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Linda Trygg Sjuksköterskeprogrammet, termin 4. överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook