All schemalagd arbetstid ska räknas med i sysselsättningsgraden och avlönas.

Diskriminering av yrkesgrupp

Denna namninsamling kommer lämnas till beslutsfattare i frågan. 

Bilaga J är ett centralt avtal som enbart gynnar arbetsgivaren, med bestämmelser som gäller för jourtjänstgöring inom handikappomsorgen för arbetstagare i kommunal verksamhet, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, om det inte överenskommit om annat, dvs lokala avtal. Under jourtjänstgöring har arbetstagaren skyldighet att svara för den omedelbara tillsynen och svara för akuta insatser, vilket innefattar allt som inte är planerat. Endast hälften av jourpasset anses utgöra ordinarie arbetstid. Tillämpningen av detta avtal ser olika ut i olika kommuner.

I praktiken blir arbetstagarna skyldiga kommunen 5 timmar för varje journatt. Vilket är helt absurt då personalen inte får lämna arbetsplatsen. På ett år blir detta ca 300 timmar utöver heltid. Personalen får alltså jobba 120% men får bara betalt för 100%.

Det är inte okej att bara få jourersättning på några tior när vi inte får lämna arbetsplatsen och är skyldiga att utföra arbetsinsatser, vid behov. Det är inte okej att vara på arbetet flera hundra timmar utöver heltid motsvarande över två månadslöner gratis per år. Det är både nedvärderande och kränkande särbehandling av en hel yrkesgrupp.

Även om vi får sova i den mån det går, så är vi på arbetsplatsen och inte hemma hos våra familjer. Och det är omöjligt att somna om, när man blir väckt som man ofta blir under en journatt. Det låter fint att man får sova, men verkligheten ser annorlunda ut. Man är trött och sliten när man gjort jour, då man är halvvaken hela natten.

Detta avtal hör inte hemma i ett modernt och jämställt Sverige. Det är diskriminering av en hel yrkesgrupp att inte alla timmar räknas med i sysselsättningsgraden och att vi inte ska få lön för all schemalagd arbetstid.

Detta är en kvinnofälla. Det skulle aldrig förekomma i mer mansdominerade yrken. De skulle aldrig acceptera något dylikt.

I andra yrken får de dessutom bra betalt när de måste rycka ut under jouren. Ofta dubbel lön och andra ersättningar. Men inom handikappsomsorgen ska vi jobba utan lön, ingen extra ersättning utgår. Det är diskriminering utan dess like. Ingen arbetar gratis år 2019. Vi säljer vår fritid och den är inte gratis. OB-tillägg och jourersättning kan ses över för en jämlikare fördelning med andra som jobbar natt. Men varje timme på arbetet ska räknas!

Man tror att Sverige är ett jämlikt land, men det är det inte på långa vägar i detta avseende. Det är diskriminering!

Mycket kan inträffa under en journatt, men det spelar egentligen ingen roll om det är noll eller tio insatser under en natt. Vi får inte lämna arbetsplatsen och vi har ansvar för andra människor och skyldighet att utföra akuta arbetsinsatser. Då ska tiden också räknas och avlönas.

Hur kan man ha ansvar och skyldighet att utföra arbetsinsatser utan lön? Kan inte se det som annat än diskriminering.

Habiliteringspersonal på gruppbostäder arbetar alla dagar året om, dygnet runt, dagtid, kvällstid, helger och storhelger 24/7. Det finns inga klämdagar och röda dagar i vårt yrke. Det är inte okej att inte alla timmar räknas. Det handlar även om fler saker som att dessa 300 extra oavlönade timmarna inte är varken semestergrundande eller pensionsgrundande. Försäkringskassan och arbetslöshetskassan räknar dock alla timmar vilket ger lägre ersättning därifrån.

Detta avtal bör omarbetas i sin helhet för mer jämlika villkor mellan kvinnor och män i yrkeslivet.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Maria Johnsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...