Åkermarken som vi odlar ER mat på är oåterkallelig efter en exploatering!

Staffanstorp kommun vill bebygga deras enda ekologiska gård – vårt hem och uppehälle. Åkermarken som vi odlar er mat på är oåterkallelig om byggplanerna förverkligas! Framtidens livsmedelsförsörjning måste komma upp på agendan och Sveriges politiker behöver börja värdesätta vår självförsörjningsgrad. Sätt ner foten genom att skriva under! Innan 4e oktober då möjligheten att påverka detta beslut är förbi.

Omslagsbild_namninsamling1.jpg
90 fotbollsplaner!  

Vi har en odling på 80 hektar runt vår gård som vi årligen odlar ekologiska grönsaker, spannmål, foder och specialgrödor som quinoa, ärter, solrosor och hampa på. Kommunen vill bebygga 45 hektar vilket ska generera totalt 900 bostäder på vår mark runt gården. Denna areal motsvarar 90 fotbollsplaner.

Årligen förser vi 10.000 svenskar med sitt behov av potatis, och 50.000 svenskar med rödbetor och rotselleri (snitt-konsumtionen i Sverige). Då har vi inte ens gått in på övriga grödor vi odlar på resterande 45 hektar. Vid en eventuell exploatering halveras dessa siffror, och vi har inte längre arbete nog för oss själva eller några anställda att arbeta heltid. Detta sker då i utbyte mot 900 bostäder.

Kommunen anser att exploateringen utgör en ”väsentlig samhällsnytta” på grund av bostadsbristen som råder i sydvästra Skåne. När är det dags för våra politiker att inse att maten vi äter, faktiskt skulle kunna utgöra en ännu större väsentlighet för samhället om bara några årtionden? Kommunen baserar dessutom sina exploateringsplaner på felaktigheter. Det påstås att lantbruket vi bedriver präglas av monokulturer (lika grödor varje år), att biodiversiteten är låg, att jordarna är utarmade och i väldigt dåligt skick, och att vi dessutom bidrar till att försämra vattenkvalitén i Höje å som passerar söder om våra fält.

Vi bedriver ekologiskt lantbruk med hög biodiversitet och med ett enormt fokus på jordhälsan! Vi är också en synnerligen aktiv aktör inom utvecklingen av vad vi väljer att påstå vara - framtidens lantbruk.

Vi hoppas och tror att kommunen väljer att tänka om, och inte slår undan benen för oss. Vi har lagt alla våra ägg i denna korg – gården - vårt hem, vårt arbetsliv och framtid. Stötta oss genom att skriva under namninsamlingen.

Det går att läsa mer om den fördjupade översiktsplanen här: Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla

Vi har även lämnat in en längre skrivelse som redogör djupare för hur vi drabbas av planerna. Vill ni läsa den och lägga till en kommentar är det varmt välkommet. Kontakta oss för mer information. emma@norraknastorp.se

 


Biskopshagens odlingar AB, Emma Sandberg & Joel Månsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Biskopshagens odlingar AB, Emma Sandberg & Joel Månsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...