Justera betyggränserna på tentamen i Makroteori med tillämp. 18/1

Kontakta namninsamlingens skapare

En kamp i hård motvind...

2014-01-29 20:17:36

Hej kära kurskamrater,

Först och främst vill jag tacka er för ert engagemang, ert stöd och era underskrifter!

Igår summerade jag namninsamlingen vid 12.00, som jag tidigare annonserat. Denna skickade jag till studierektorn vid Nationalekonomiska institutionen, kurskoordinatorn och examinatorerna tillsammans med mailet nedan.

Hej,
Jag heter Olle Wallin och har under hösten läst Makroteori med tillämpningar.
I tidigare mail till examinatorerna har jag uttryckt att jag tillsammans med ett antal kurskamrater upplevde att tentamen inte speglade kursens innehåll på ett korrekt sätt.
Då jag inte fick den respons eller det gehör jag hoppats på ville jag undersöka vad mina kurskamrater som skrivit samma tentamen hade för åsikt.

Detta gjorde jag genom att starta en namninsamling med målet att justera betygsgränserna.
Nu mindre än fem dygn senare har namninsamlingen över 170 påskrifter från studenter som kräver att den bristfälliga tentamens betygsgränser sänks med 24 poäng. Uppropet har presenterats i ett forum där cirka 400 studenter från kursen är medlemmar vilket gör det sannolikt att namninsamlingen hade varit ännu större om den nått alla studenter som skrivit tentan.

Kravet om en sänkning av betygsgränserna med 24 poäng ställs på grund av att tre frågor värda 12 poäng vardera speglar kursens innehåll på ett undermåligt sätt. Att 1 fråga berör ett område som inte ägnats större uppmärksamhet under kursens gång kan vi acceptera, men inte att 3 av 7 frågor gör det, och dessutom samma mycket specifika område.

Nedan, i röd färg, finner ni den text som studenterna i namninsamlingen skrivit under på:

Justera betyggränserna på tentamen i Makroteori med tillämp. 18/1

Med anledning av att tre av sju frågor (fråga 5-7) på tentamen i grundkursen Makroteori med tillämpningar den 18/1 2014 kretsade kring ett väldigt specifikt område som ägnats mycket lite uppmärksamhet under kursens gång kräver vi att betygsgränserna sänks med 24 poäng. Detta för att tentamen på ett mer korrekt sätt ska spegla den kurs som ligger till grund för examinationen.

Bifogat finner ni namninsamlingen i den storlek den var klockan 12.00 idag (den har ökat ytterligare sen dess.

Jag förväntar mig att denna namninsamling och dess syfte tas på största allvar och bemöts med respekt.

Jag ser fram emot er respons.

Med vänliga hälsningar,

Olle Wallin

Efter ungefär ett dygn fick jag följande svar från Adam Jacobsson, studierektor.

Hej Olle!

Tråkigt att du är missnöjd med examinationen. Jag har tittat på tentan, föreläsningsschemat, kursplanen och vilken kurslitteratur ni har haft. Eftersom produktionsfunktionen är en mycket viktig del i tillväxtteori (det långa perspektivet) samt att detta ingår i kursen (se kursplan på hemsidan) finns inga formella skäl att anmärka på tentamens utformning.

Vidare har jag förstått att bl a 9 timmars föreläsningar har ägnats det långa perspektivet samt att 4 frågor haft detta tema på dugga 2 den 5/12 samt 18/1. Pga ovan har jag svårt att se någon orimlighet att tillväxtteori med produktionsfunktion förekommer på tentan i den omfattning det gör. Det är också helt normalt att tentans utformning varierar över tiden (och bör så göra för att ge incitament för studenterna att ägna hela kursen sin uppmärksamhet).

Enligt högskoleförordningen så är det enbart examinator som bestämmer över examinationen och det går inte att överklaga examinatorsbeslut och därmed inte heller betygsgränser. Rättningsprinciper kommer att redovisas under tentagenomgången.

Mvh,

Adam

Jag svarade följande i eftermiddags.

Hej Adam,
Tack för ditt snabba svar som på många sätt är betydligt bättre än de som andra anställda på institutionen givit mig och andra.
Men det väcker ett antal frågor och funderingar hos mig.

Som du kanske förstår från det antal personer som skrivit under insamlingen (som är uppe i 176 underskrifter) är detta inte min ensamma uppfattning.
De 9 timmar föreläsningar som ska ha ägnats åt det långa perspektivet verkar upplevas på väldigt olika sätt från examinatorerna och oss studenter.
En student uttrycker det såhär:
"Av de fyra föreläsningar Mats nämner så är det bara en som handlat specifikt om produktionsfunktionen och det var den föreläsningen efter Lars E.O. Svensson haft sin fördjupningsföreläsning. Minns särskilt den föreläsningen eftersom Mats snurrade ifrån ämnet och pratade om ganska mycket annat runt omkring, sammanlagt skulle jag bedöma att cirka 15-20 minuter effektiv tid handlade om själva funktionen - på en tvåtimmarsföreläsning."
Kan innehållet i dessa föreläsningar styrkas av till exempel föreläsningsanteckningar eller presentationsmaterial?

Kan inte du tycka att det är underligt att vi inte räknat på liknande uppgifter under kursens gång (se gruppövningar, seminarieuppgifter, duggor och tidigare tentor) om det nu är en så viktig del? Den nämndes inte ens under den repititionsföreläsning som ägde rum den 9/1-2013.

Överlag kan jag tycka att det är anmärkningsvärt att inte ens 176 studenters samlade åsikt, känsla och upplevelse kan leda till någon form av självrannsakan eller anpassning. Det kanske är värt att minnas att studenternas engagemang är det som driver er institution framåt både ekonomiskt och innehållsmässigt. Att fyra personers gemensamma bedömning av sin egen insats väger tyngre än 176 personers gemensamma bedömning av samma insats upplever jag som minst sagt märkligt.

Jag antar att detta mail inte heller kommer ha någon som helst effekt men jag vill delge dig mina tankar och funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Olle Wallin

 

Ännu har jag inte fått något svar från Adam men jag har inte särskilt höga förhoppningar.

Jag vill inte ge upp då jag vet att vi har rätt. Bara det faktum att vi nästan är 180 som skrivit under bekräftar det med råge enligt mig men bevisligen inte enligt Nationalekonomiska institutionen. Men jag kan medge att det just nu känns lite tungrott.

Känner ni er manade så skicka ett mail till Adam eller kom med förslag på vad nästa steg kan vara! En full inkorg kanske talar tydligare än en namninsamling.

Jag kommer låta namninsamlingen vara fortsatt öppen om vi eventuellt skulle lyckas krossa 300 vilket skulle ge uppropet majoritet i kursen. Man måste ju våga drömma...

Ha det bra så länge!


Olle Wallin

Ändrad titel och löpande text

2014-01-27 10:45:48

Hej alla kurskamrater som skrivit under,

För att vårt upprop ska ha bästa möjliga effekt och samtidigt vara solidariskt med de av oss samt andra kurskamrater som levererat poänggivande svar på frågorna kring produktionsfunktionen har jag ändrat namninsamlingens titel och löpande text.

Nu trycker vi istället på att sänka betygsgränserna med 24 poäng vilket inte missgynnar någon som skrivit tentan och bör gynna majoriteten.

Min tanke är att skicka in namninsamlingen i sin dåvarande form imorgon 28/1 klockan 12.00 men fortsatt låta den vara öppen för underskrifter. Så har ni några kurskamrater som håller med oss men inte skrivit under än så peppa dem att stödja vår sak!

Bästa hälsningar,

Olle


Olle Wallin

Få en kompis att skriva under!

2014-01-25 08:20:11

Hej alla kurskamrater som skrivit under,

Först och främst vill jag skicka ett stort tack för ert engagemang och stöd!

Igår, efter lite mer än ett dygn, blev vi 100 som skrivit under uppropet och idag ökar antalet sakta men säkert.

För att namninsamlingen ska få största möjliga effekt och uppmärksamhet måste vi alla hjälpas åt för att vi ska bli ännu fler.

Om alla får en kurskamrat till att skriva under kommer vi vara över 200 innan morgondagen! Skulle alla ordna två till blir vi över 300. Ni fattar grejen! ;-) Peppa en kompis och inom kort har vi majoriteten av kursen på vår sida!

Jag fixade en till kurskamrat nu på morgonen och tänker jobba på att fler ska skriva på under dagen.

For the win!

/ Olle


Olle WallinDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.