Justice for Lovisa!

Kontakta namninsamlingens skapare

Stort tack till er alla!

2023-09-28 16:48:41

Vi som familj önskar tacka er alla för ert stora engagemang och alla fina ord/meddelanden ni skrivit i samband med namninsamlingen för "Justice för Lovisa!". 
Alla era underskrifter hade troligtvis en stor påverkan även om det inte räckte ända fram till vårt mål, att få nekad borgen. 

Borgen blev satt till 3milj dollar (ca32milj kronor), fotboja med GPS, anmälningsplikt till övervakare vissa tider, inte lämna delstaten, pass tillvarataget samt förbud att kontaka Lovisas familj eller någon dom har med fallet att göra. 

Nu kan vi bara hoppas att den elektroniska övervakningen kommer räcka om borgensumman betalas. 

Stort tack till er alla!

................................................

We as a family would like to thank you all for your 
great commitment and all the nice words/messages
you wrote concerning the collection of names
for "Justice for Lovisa!". All your signatures probably
had a big impact, even if it wasn't enough to reach our goal,
to be denied bail. Bail was set at 3 million dollars, foot shackles with GPS,
obligation to report to supervisors at certain times,
not to leave the state, passport seized and
prohibition to contact Lovisa's family or anyone related
to the case. Now we can only hope that the electronic monitoring
will be enough if the bail is paid. Many thanks to all of you!

Helena Skoglund ArnessonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.