Bevara kullen åt alla

Kontakta namninsamlingens skapare

Täby kommun ska utreda möjligheterna att flytta på discgolfbanan!

2023-12-21 21:34:41
Boende som är engagerade i frågan har under året bildat föreningen Halva Täby Grönt som en plattform för dialog med Täby kommun, läs mer här: https://halvatabygront.se

 

Genom föreningen har vi haft dialog i olika forum med både politiker och tjänstemän i kommunen om utbyggnaden av discgolfbanan. 23 oktober fick vi en möjlighet att träffa Alliansens (M, L, KD och C) kommunalråd för att ge vår syn på frågan. På ett uppföljande möte den 4 december, där även ansvariga tjänstemän och företrädare för Täby Discgolfklubb deltog, fick vi information om att Täby kommun har tagit till sig den kritik som boende i området har framfört. De avser nu att utreda om det går att hitta en bättre plats för en 18-hålsbana någonstans i Täby. Givet att det går att finna en lämpligare plats kommer discgolfbanan i Ensta naturområde (Ensta, Erikslund, Visinge, Östra Vallabrink) att återställas som en 9-hålsbana, dvs den bana som byggdes 2016 kommer finnas kvar medan utbyggnaden som kom på plats under 2023 kommer att tas bort. Kommunens plan är att genom Kultur- och Fritidsnämnden ge tjänstemännen ett uppdrag att genomföra en utredning. Detta kan ske i februari och utredningen kan antas pågå under 2024. En eventuell flytt kan därmed komma att dröja till 2025.


Täby kommun har också noterat att det är många klagomål som rör området kring tippen/kullen, och ser gärna förslag på åtgärder som kan genomföras här och nu. Vi har en konstruktiv dialog med Täby Discgolfklubb om vad de kan göra inom sin verksamhet för att inte hindra eller störa barn och barnfamiljer som åker pulka i backen. De uppmanar nu sina medlemmar att inte spela i pulkabacken när det är snö, läs mer här: https://tabydiscgolfklubb.se/2023/12/06/framtiden-for-banan-i-erikslund/

 

Välkommen att bli medlem i föreningen Halva Täby Grönt, det kostar 50 kr/år och ju fler medlemmar vi är desto starkare är vår röst! https://halvatabygront.se

Föreningen Halva Täby Grönt

UPPDATERING 2023-09-13

2023-09-13 20:48:36

Torsdagen den 21 september kl 17 till 18 kommer ett möte att hållas i Täby kommunhus med representanter från kommunen, discgolfklubben och närboende. Syftet är att lyssna in och ta emot synpunkter på hur vi som närboende upplever discgolfbanan, hur den fungerar för spelare och andra som vistas i området. Jag har blivit inbjuden i egenskap av grundare av namninsamlingen och har möjlighet att ta med mig några personer. Tre personer har anmält intresse men jag söker ytterligare en till, förslagsvis en förälder med barn i Brinkskolan som berörs av banan. Kontakta mig under kontakta namninsamlingens grundare om du är intresserad att delta!

Du som inte kan vara med på mötet 21/9 men vill att vi framför något till kommunen, lämna synpunkter och kommentarer även det under kontakta namninsamlingens grundare.


John Billberg

UPPDATERING 2023-07-17

2023-07-17 12:41:00

UPPDATERING 2023-07-17

Namninsamlingen är sedan slutet av maj inlämnad till kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsförvaltningen på Täby kommun. Jag har fått ett svar efter att jag skickat in ytterligare ett klagomål 19 juni. En handläggare på kultur och fritidsförvaltningen svarade att:

”Vi på Täby kommun arbetar just nu tillsammans med Täby Discgolfklubb för att hitta alternativa dragningar för hål 9. Hålet kommer fortfarande att vara kvar i området kring tippen, men vart tee och korg placeras kommer som sagt ses över. Förhoppningen är att förändringen kommer att gynna alla som nyttjar området idag.

Vi tar gärna ett möte senare i höst för att utvärdera hur den nya bandesignen fungerar. Där du gärna få ta med några fler personer utifrån vilka du anser är lämpliga i sammanhanget.”

Vi tar gärna ett möte med Täby kommun om utformningen av Discgolfbanan efter sommaren. Frågan är då: i vilken form så att de viktiga aspekterna kommer fram? Det pågår planering av ett möte för att diskutera ärendet med kommunen.

Under första delen av sommaren har det skett några incidenter som visar på att området har blivit mer otryggt och svårigheter att nyttja grönområdet för fler aktiviteter. Det finns totalt i nuläget 118 klagomål som merparten understryker detta.

Vi fortsätter att uppmana dig som undertecknat namninsamlingen att:

 • Skicka epost till kommunen och lämna dina synpunkter med dina egna ord. Ju fler som hör av sig desto större tyngd får det.
 • Fortsätt använd området som tidigare. Det finns inga begränsningar i rätten att befinna sig i området. Här ska man kunna promenera, leka, rasta hunden eller ta en picknick precis som innan discgolfbanorna fanns.
 • Rapportera alla incidenter, konflikter och eventuella olyckor. Exempelvis om någon bryter mot reglerna och kastar då discen kan riskera att träffa någon eller om någon discgolfspelare anser sig ha större rätt till området och du känner dig bortmotad.

Åsikter och felanmälningar mailas till Täby kommuns kontaktcenter, kc@taby.se

Vill du vara anonym så kan du kontakta kommunen via deras hemsida.

John Billberg


John Billberg

Namninsamling Bevara kullen åt alla UPPDATERING 2023-06-16

2023-06-16 19:47:41

UPPDATERING 2023-06-16

Namninsamlingen är sedan några veckor inlämnad till kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsförvaltningen på Täby kommun. De har valt att neka till våra önskemål om möte angående utformningen av banan. De vidhåller att eftersom discgolfbanan inte kräver bygglov så finns det heller inget lagkrav på samråd. De väljer alltså att helt gå på den formella vägen och enbart göra det som uttryckligen krävs av lagstiftningen.

Att vi, ett stort antal privatpersoner, har utryckt ett önskemål är tydligen oväsentligt.

Discgolfbanan är färdigställd och invigd sedan en dryg vecka tillbaka. Täby kommuns resonemang bygger på att discgolf kan samexistera utan konfliktrisk med övrigt användning av platsen. Discgolfspel får bara ske då det inte riskerar att träffa människa eller djur som finns i området. Men hur det kan säkerställas har dock kommunen inget svar på. Många av er som skrivit under utrycker oro för säkerheten vid discgolfbanan och många beskriver en tveksamhet att fortsätta använda naturområdet på samma sätt som tidigare.

Våra försök till dialog med Täby kommun fortsätter. I dagsläget uppmanar vi dig som undertecknat namninsamlingen att:

 • Skicka epost till kommunen och lämna dina synpunkter med dina egna ord. Ju fler som hör av sig desto större tyngd får det.
 • Fortsätt använd området som tidigare. Det finns inga begränsningar i rätten att befinna sig i området. Här ska man kunna promenera, leka, rasta hunden eller ta en picknick precis som innan discgolfbanorna fanns.
 • Rapportera alla incidenter, konflikter och eventuella olyckor. Exempelvis om någon bryter mot reglerna och kastar då discen kan riskera att träffa någon eller om någon discgolfspelare anser sig ha större rätt till området och du känner dig bortmotad.

Åsikter och felanmälningar mailas till Täby kommuns kontaktcenter, kc@taby.se

Vill du vara anonym så kan du kontakta kommunen via deras hemsida.

Till sist något positivt: Grillplatsen öster om kullen kommer att finnas kvar på platsen. Den kommer senare i år rustas upp och då bland annat kompletteras med ett vindskydd.


John BillbergDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

 • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
 • Kontakta dina vänner
  1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
  2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
  3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...