NEJ, till bergtäkt vid Bankekind!

Kontakta namninsamlingens skapare

Bullerutredningen fortskrider!

2021-05-26 17:27:48

Hej alla motståndare till Bankekind Bergtäkt!

Hoppas att alla haft en trevlig vår och ser fram emot sommaren!

Mycket vatten har runnit under broarna sedan den senaste uppdateringen. Dessvärre har utvecklingen inte riktigt tagit den riktning vi alla hoppats på.

Det vi vet är att Fastighetsägaren uppger att man tagit till sig av alla närboendes reaktioner och därav inte längre önskar gå vidare med täkten, däremot är man bunden enligt avtal och kan ej avbryta i dagsläget. Det är även svårt att avgöra om man aktivt motverkar det fortsatta arbetet eller är passiv i sin vilja.

Entreprenören Krossteknik genomför i dagsläget en bullerutredning och har för avsikt att gå vidare med ärendet. Bullerutredningen beräknas klar inom ett par veckor och nästa vid en fortsatt process är Miljöutredningar. Detta är ett mer kostsamt steg och vid en start av dessa kan vi med allra största sannolikhet räkna med att Krossteknik kommer att göra en skarp ansökan till Länsstyrelsen. Fastighetsägaren uppger att de skriftligen meddelat sin önskan att avbryta, men att de får till svar att avtalet är gällande. Återigen är det från vårt perspektiv svårt att avgöra med vilka medel man aktivt försöker avbryta avtalet.

Det är svårt att i dagsläget avgöra sannolikheten för ansökan om en bergtäkt då det saknas insyn i de juridiska överenskommelserna mellan fastighetsägaren och Krossteknik.

Vi hoppas och tror att ni alla orkar hålla modet uppe och fortsätta samla in fakta för att motverka täkten i möjlig mån.

Vi återkommer självklart med
Uppdatering när något konkret besked eller ny fakta finns att tillgå.


Mattias Persson

En liten uppdatering angående Bergtäkt

2021-04-06 09:58:43

Uppdatering!

Den 26:e februari avslutades möjligheten till yttrande i det tidiga samrådet ang planerad bergtäkt på fastigheten Fillinge 6:17.

Hela 181 inskick med synpunkter inkom, (varav vårt gemensamma med samtliga underskrifter, nästan 800 st) vilket är en anselig mängd, och den största mängd Envigo har hanterat i ett tidigt samråd. Som referens inskickades ca 100 inskick med synpunkter till samrådet i Skeda. -Härligt jobbat Bankekind med omnejd och alla andra som bidragit!

Vad händer nu?

1. Krossteknik utreder från sitt håll sina möjligheter att gå vidare med sin ansökan. De gör kostnadsberäkningar och egen sannolikhetsbedömning innan de beslutar om de vill gå vidare i ärendet. Alltså, om de kommer att ansöka eller ej hos Länsstyrelsen.

2. Fastighetsägaren har tydligt aviserat att de ångrat sig och INTE längre vill ha någon bergtäkt på sin mark. De har nu verkligen insett vidden och det lokala motståndet till en bergtäkt. Vi försöker utreda om detta eliminerar risken. Det verkar dock som att det trots deras beslut inte helt eliminerat hotet. Förhoppningen är självklart att detta beslut tar bort den praktiska möjligheten för Krossteknik att ansöka.

3. Trafikverket hanterar ej en avfart/tillfart i befintlig dragning av RV35 vilket försvårar för Krossteknik och fördyrar anläggning av ev. tillfart. Krossteknik utreder möjligheterna men har fått en gedigen kravlista från Trafilverket som skall uppfyllas.

4. Vi återkommer med mer info så snart någon uppdatering sker.

5. OM någon ansökan sker från Krossteknik kommer vi behöva formera oss ytterligare. Låt oss hoppas att det inte ska behövas.

Tack för fint engagemang!


Mattias Persson - Stoppa Bankekind Bergtäkt

Skicka in din synpunkter senast 25 februari

2021-02-20 09:29:58

TILLSAMMANS KAN VI STOPPA BERGTÄKTEN!

SKICKA ÄVEN DINA SYNPUNKTER OCH ORO TILL ENGIVO FÖR ATT STOPPA TÄKTEN. JU FLER VI ÄR SOM SKRIVER TILL ENVIGO DESTO STÖRRE MÖJLIGHET ATT STOPPA TÄKTEN.

Sänd synpunkter senast torsdag 25:e februari till: 

Linnéa Andersson
073-066 31 16

Skriftliga synpunkter är säkrast då de ej går att misstolka.

mer info och tips på hur du kan formulera dig finns på: https://stoppabankekindbergtakt.se


Mattias Persson

Stoppa Bergtäkt i Bankekind med ett mail!

2021-02-12 16:04:06

Hej!

Tack för din underskrift för att stoppa en Bergtäkt i Bankekind.

För att få stopp på Bergtäkten är det viktigt att så många som möjligt skickar sina synpunkter och sin oro över en bergtäkt till Envigo som representerar entreprenören bakom täkten.

Det räcker med några enkla rader som beskriver Din oro. T ex oro över grundvattenkontaminering, luftföroreningar, buller, miljö eller ökad trafik.

Skicka dessa synpunkter SENAST den 25:e februari till: (OBS! Man måste även datera, se nedan)

Linnéa Andersson
073-066 31 16

Exempel:

"Fredag 12 februari

Med anledning av Krossteknik:s planerade bergtäkt i Fillinge vid Bankekind vill jag meddela min oro. Området innehar ett stort antal privata brunnar och jag är orolig för hur man säkerställer att ingen nutida eller framtida vattenkonatminering kommer att ske (enligt EU:s vattendirektiv). Jag är även orolig över hur buller från explosioner, stenkross, sortering och extra trafik kommer att påverka hela bygden. Hur säkerställs att ingen negativ påverkan av boendmiljö levandemiljö sker, och framförallt att barn enligt den lagstadgade barnkonventionen ej blir negativt påverkade?

Vi är oroliga för markant ökad trafik på Riksväg 35 och och den miljöpåverkan som en ny täkt innebär. Hur säkerställer man att de naturvärden, djurliv och att inga eventuella fornlämningar kommer till skada? Hur säkerställs att ingen sprickbildning sker och att grundvattnet påverkas eller tar skada?
 
Jag är också mycket orolig för den värdeminskning som kan ske för samtliga fastighetsägare i närområdet och att täkten ligger på en höjd ovan all närliggande bebyggelse, t ex Bankekind samhälle som endast är 1,3 km bort och på en lägre nivå. Ljud färdas enklast i öppen terräng. Hur säkerställs att boende och t ex barnomsorg ej påverkas av buller, luftstötar och vibrationer?
 
Jag emotsätter mig starkt planerna på denna täkt i Fillinge vid Bankekind

Förnamn Efternamn
mailadress@domän.com
070-XXX XX XX"
 
Stort tack för ditt engagemang!

Mattias PerssonDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...