Lätta på restriktionerna för gudstjänster

Kontakta namninsamlingens skapare

Namninsamlingen inlämnad!

2021-02-05 11:36:04

Hej!

Kl. 9.30 idag hade jag ett halvtimmeslångt digitalt möte med kulturminister Amanda Lind. Med på mötet var också Anders Lindell, politiskt sakkunnig på kulturdepartementet, samt pater Ulf Jonsson, som jag bett vara med. Pater Ulf är bl.a. chefredaktör för tidningen Signum, där han skrivit en ledare med titeln ”Tillåt ansvarsfullt mässfirande!”.  

Redan igår, den 4 februari, kom dock en liten öppning när det gäller restriktioner för gudstjänster och andra allmänna sammankomster. På en presskonferens berättade kulturministern att regeringen jobbar på att ta fram nya, mer flexibla regler för bl.a. kyrkor och kultur- och idrottsevenemang. Vårt möte tog därför avstamp i dessa nya besked.  

Efter att ha läst upp namninsamlingen (som samlade över 3200 underskrifter) och uppmanat ministern att också läsa folks egna kommentarer, så diskuterade vi vad beskedet på presskonferensen innebär i praktiken. Tanken är att regeringen under februari ska skicka ut ett förslag om nya regler på snabb remiss, för att därefter implementera dessa, OM SMITTLÄGET TILLÅTER. Det sista är dock en stor brasklapp, och jag fick tyvärr inte svar på om inte restriktionerna bör balanseras oavsett smittläget. Ministern sa dock ”Jag vill ha så rättvisa regler som möjligt”.  

Kulturministern utryckte stor förståelse för frustrationen över det rådande läget, och hänvisade också till sin egen kyrkliga bakgrund. Hon höll med om att restriktioner på bl.a. kyrkor och kulturevenemang varit väldigt hårda, och hon tog också upp att det för kyrkorna ytterst rör sig om grundlagsskyddad religionsfrihet.  

Jag hade fått intrycket redan tidigare att Amanda Lind, som ansvarig minister för kultur, idrott, demokrati och trossamfund var välvilligt inställd till detta, och denna bild bekräftades. Ett glädjande besked var dock att det finns en samsyn bland hennes kollegor i regeringen att man bör komma tillrätta med de hårda reglerna för allmänna sammankomster.  

Ministern avslutade mötet med att säga ”Jag tycker det at fint att ni gör det här, också av opinionsskäl. Det är värdefullt att inte vissa röster kommer fram mindre än andra.”    

 

Jag tror att namninsamlingen träffat helt rätt, och vid rätt tidpunkt! Vi har gjort vår röst hörd, och på så sätt bidragit till att kunna få till stånd en förändring. Därför vill jag rikta ett stort tack till alla er som skrivit på namninsamlingen - utan er vore det meningslöst!  

Vi får nu hoppas och be att regeringen skyndsamt går vidare med detta, så att vi kan återgå till att fira gudstjänst under mer normala förhållanden.  

Alexander Kegel    

 

 

Länk till pater Ulf Jonsons ledare i Signum:

http://signum.se/tillat-ansvarsfullt-gudstjanstfirande%e2%80%8a/?fbclid=IwAR0KwpRsS82s2jnOpmDW3ZpKOb8-VIoJkdCh2i-xETXA6w6j0Tn1vb6nO1g


Alexander Kegel

Överlämning av namninsamlingen

2021-01-29 08:37:15

Hej!

Efter upprepade försök har jag till slut fått kontakt med regeringskansliet, och nu fått bekräftat att jag kommer ha ett digitalt möte med kulturminister Amanda Lind fredag om en vecka, 5 februari kl. 9.30. Då kommer jag att överlämna alla underskrifterna, och diskutera sakfrågan med ministern.

Detta besked kommer samtidigt som vi precis passerat 2500 underskrifter! Låt oss nu göra en sista gemensam ansträngning under den kommande veckan, och få ihop många fler underskrifter!

Mvh.

Alexander Kegel


Alexander Kegel

Fler ska vi bli!

2021-01-20 21:02:22

Kära vänner!

För ungefär 48 timmar sedan skrev jag ett meddelande till er om att vi närmade oss 1000 underskrifter - nu är vi nästan uppe i 1800! Det går framåt, men vi har långt kvar.

Jag har idag tagit en första kontakt med regeringskansliet för att se hur jag på bästa sätt kan överlämna namninsamlingen och få till ett möte med någon ur regeringen, för att få till stånd en förändring.

Låt oss därför lägga i en höre växel, och samla ännu fler namn! Alla bör dela namninsamlingen i så många kanaler som möjligt, för ju fler namn vi har på listan, desto större chans att regeringen lyssnar på oss.

Tänk om vi kan dubbla namninsamlingen de kommande 48 timmarna! Om vi hjälps åt, så klarar vi det!

"Var tappra och starka! Var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig.” 5 Mos 31:6

 

Alexander Kegel


Alexander Kegel

Nästan 1000 namn!

2021-01-18 20:56:36

Hej!

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla er som hittills skrivit på denna namninsamling! Utan er skulle det vara meningslöst. I skrivande stund är vi uppe i nästan 1000 namn. 

Jag startade namninsamlingen i fredags, efter en längre tids frustration över läget. Droppen blev när jag läste finansministerns kommentar till det förlängda alkoholförbudet: "Oj vad vi längtar efter att få gå på krogen!"

Krögarna ilsknade till, och fick en reaktion. Även vi kristna måste visa vårt missnöje med den absurda situation som pågår! 1000 namn till detta upprop är en bra början, men om vi verkligen ska få till en förändring behöver vi många fler! Flera kristna tidningar har uppmärksammat namninsamlingen, och på så sätt bidragit till dess spridning, vilket är fantastiskt! Men det är minst lika viktigt att även ni som skrivit under sprider den vidare! Tänk om alla som skrivit under kunde få ytterligare två personer att underteckna, då skulle vi genast vara uppe i nästan 3000 namn!

Tyvärr missar en del att man måste bekräfta sin underskrift genom en länk man får på mailen - det kan vara bra att påtala detta när ni sprider namninsamlingen vidare. 

Med Guds hjälp kan vi lyckas!

Alexander Kegel

 

 

Länkar till artiklar/notiser om namninsamlingen:

https://www.dagen.se/nyheter/2021/01/17/han-startar-upprop-for-att-latta-pa-coronarestriktionerna-for-kyrkor/

http://signum.se/namninsamling-for-att-latta-pa-restriktionerna-for-gudstjanster/

https://www.katolsktmagasin.se/2021/01/15/nu-startar-namninsamling-for-lattnader-av-restriktionerna-for-kyrkor/

Även Världen idag publicerar en artikel inom kort. 


Alexander KegelDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.