Stoppa stenkrossen på Gungviksberget i Nacka

Kontakta namninsamlingens skapare

Till dig som skrivit under namnlistan mot en stenkross i Gungviken

2024-04-22 06:41:11

Jag har drivit kampen mot stenkrossen sedan hösten 2018. Då var jag ordförande i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (SDF) och när jag slutade som ordförande för ett par år sedan fick jag fortsatt mandat att driva frågan. Styrelsen i SDF har nu tagit tillbaka mandatet och ska själva tillsammans driva kampen mot krossen tillsammans med en nybildad förening. Det betyder att jag inte längre är verksam i detta men jag vill självklart inte att det ska bli en stenkross och hoppas därför att många fortsatt vill skriva under mitt upprop, så sprid gärna informationen.   

På uppdrag av SDF bifogar jag nedan information om ny crowd funding. Jag tar inte ansvar för informationen utan förmedlar den endast då de gärna vill nå alla som skrivit under uppropet. Hotet om en stenkross är inte över.

Eva Nisser

Vill du komma i kontakt med mig? Det finns en länk här: https://www.skrivunder.com/stoppa_stenkrossen_pa_gungviksberget_i_nacka 

2024-04-22_s_1.jpg2024-04-22_s_2.jpg


Eva Nisser

Kampen går vidare - ny crowdfunding

2023-09-07 06:23:40

Arbetet med att stoppa stenkrossen i Gungviken fortsätter. Det har gått till högsta instans och sen tillbaka till länsstyrelsen som ansåg att det inte fanns tillräckliga skäl för att förbjuda verksamheten. Nu har vi tillsammans med vårt ombud just lämnat in en inlaga till mark- och miljödomstolen där SDF överklagar länsstyrelsens beslut. Även Nacka kommun har överklagat vilket NVP skriver om: https://www.nvp.se/2023-09-06/nacka-star-fast-vid-forbud-mot-kross-i-gungviken.

Vi räknar med fortsatta överklaganden till nästa instans. SDF (Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening) har bland annat anfört att platsen är olämplig av flera skäl, att det numera finns en tillståndsgiven kross i Kovik, att Nackalinjen av t-banan i stort sett är färdigsprängd, att transportfrågan inte är löst och att verksamheten är tillståndspliktig.

Den crowdfunding vi gjorde 2019, då vi fick in 300 000 kronor, är nu slut. Därför ber vi åter om hjälp för att kunna kämpa vidare mot Skanska och en stenkross i Gungviken. Om vi ska kunna fortsätta kampen mot en stenkross uppe på Gungviksberget i Duvnäsviken måste vi få in mer pengar och hoppas att alla, som inte tycker att detta är en bra plats för en sådan bullrande verksamhet som är tänkt att pågå dygnet runt, vill bidra. Ju fler som vill bidra, desto lättare att få ihop vad vi behöver för att fortsatt kunna anlita ett ombud.   Swisha till 1234 89 66 43 eller sätt in på bankgiro 5254–2172. Glöm inte märka inbetalningen med ”Stenkrossen”!  

Eva Nisser, företräder SDF 


Eva Nisser, SDF och nätverket Hela Nacka

Överklagandet ligger i länsstyrelsen

2019-12-14 17:09:45
DOM FRÅN MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
16 mars 2021 kom domen från Mark- och miljödomstolen angående Skanskas överklagan av länsstyrelsens dom rörande stenkrossen i Gungviken. Frågan om Gungviken som lämplig plats har inte prövats av domstolen. Men vi har nu försäkrat oss om att kommunen är fullt beredd på att anvisa andra platser, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att hindra en stenkross i Gungviken.
 
Domen innehåller ett antal olika beslut varav ett viktigt gick emot Skanska, då den slår fast att bergmassorna är avfall, inte biprodukter. Däremot anser domstolen att det inte är tillståndspliktigt men att den frågan ska utredas vidare av länsstyrelsen. Därutöver anser inte domstolen att SDF utgör motpart, vilket vi kommer att överklaga.
 
Processen kan ta ett antal olika vägar och kan när som helst komma att prövas i sak visavi kommunens förbud mot lokalisering. Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att vi är långt ifrån ett slutgiltigt avgörande och att risken för en stenkross i Gungviken ännu inte är undanröjd.

Eva Nisser 


Eva Nisser, SDF och nätverket Hela NackaDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...