Stoppa stenkrossen på Gungviksberget i Nacka

Kontakta namninsamlingens skapare

Överklagandet ligger i länsstyrelsen

2019-12-14 17:09:45
DOM FRÅN MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
16 mars 2021 kom domen från Mark- och miljödomstolen angående Skanskas överklagan av länsstyrelsens dom rörande stenkrossen i Gungviken. Frågan om Gungviken som lämplig plats har inte prövats av domstolen. Men vi har nu försäkrat oss om att kommunen är fullt beredd på att anvisa andra platser, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att hindra en stenkross i Gungviken.
 
Domen innehåller ett antal olika beslut varav ett viktigt gick emot Skanska, då den slår fast att bergmassorna är avfall, inte biprodukter. Däremot anser domstolen att det inte är tillståndspliktigt men att den frågan ska utredas vidare av länsstyrelsen. Därutöver anser inte domstolen att SDF utgör motpart, vilket vi kommer att överklaga.
 
Processen kan ta ett antal olika vägar och kan när som helst komma att prövas i sak visavi kommunens förbud mot lokalisering. Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att vi är långt ifrån ett slutgiltigt avgörande och att risken för en stenkross i Gungviken ännu inte är undanröjd.

Eva Nisser 


Eva Nisser, SDF och nätverket Hela NackaDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...