18 hål discbana i Mjölby

Gör Mjölby mer attraktivt!“Världsvan & hemkär” är Mjölbys kommunslogan och så sammanfattas även den av kommunstyrelsen stadgade översiktsplanen Vision 2025. Världsvanan sägs bestå av viljan att växa samt nyfikenheten på framtiden och på omvärlden. År 2025 bor det 30 000 initiativrika och trygga invånare i kommunen där ett välförsett utbud av fritidsaktiviteter stimulerar till möten över generationsgränserna, hoppas kommunstyrelsen.I dag bor det drygt 27 000 invånare i kommunen. Precis som i övriga delar av landet har Mjölbys befolkning prövats olika hårt och på olika sätt av pandemin. För många har räddningen varit discgolfparken intill Kungshögaskolan. Såväl Mjölbys invånare som andra kommuners sådana vallfärdar till banan nu när pandemin omöjliggör andra aktiviteter. Intresset för discgolf har skjutit i höjden varför också trycket på Mjölbys bana har ökat dramatiskt. Detta har lett till det oangenäma problemet med köbildning när man vill spela. En stund för rörelse i skogen byts lätt ut mot modstulet stillastående. Ett förslag till lösning på detta problem är att utöka discgolfparkens antal hål med ytterligare nio – på nuvarande eller annan plats. Syftet med denna namninsamling är därför att samlas kring frågan för att i slutändan göra Mjölby kommun än mer attraktiv – för såväl oss som redan bor här som för blivande Mjölbybor. Utöver ett attraktivare Mjölby och en minskad köbildning på nuvarande utformade bana (eftersom spelare skulle kunna påbörja sin runda på de sista nio hålen) skulle fler hål med stor sannolikhet öka intresset för sporten vilket i sin tur torde stimulera kommunstyrelsens önskade möten över generationsgränserna. Med fler människor i rörelse skulle även folkhälsan sannolikt stärkas och därtill skulle tryggheten i området runt banan dito öka.Att låta discgolfbanan utökas med ytterligare nio hål går i linje med viljan att växa. Skriv på denna namninsamling om du önskar se ett än attraktivare Mjölby – detta för att Vision 2025 ska bli verklighet. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Erik Lindgren överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...