Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen

Statistik