Sjukvårdsuppropet

Vi hör vårdpersonalens allvarliga berättelser om hur patientsäkerheten i Stockholm brister. Vi står bakom deras krav och vi delar deras oro. Ansvariga politiker i regionen har under lång tid prioriterat bort satsningar på sjukvårdens grundpelare: vårdcentralerna och akutsjukhusen.

Det har lett till att god kontinuitet på vårdcentralerna och möjlighet att få en vårdplats på ett sjukhus vid akut sjukdom är långt ifrån en självklarhet. Felprioriteringarna gör att en vård för de friska gynnas.

En sjukvård utan marginaler görs nu ännu osäkrare genom neddragningar, varsel och anställningsstopp. De som drabbas hårdast är de gamla och svårast sjuka. Det strider mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Vården måste prioriteras och finansieras så att lagen följs. Därför ställer jag mig bakom kraven från Stockholms sjukvårdsupprop, och kräver av ansvariga regionpolitiker att:

- Patientsäkerheten erkänns hotad

- Varslen på Stockholms akutsjukhus dras tillbaka

- Anställningsstoppen som finns på akutsjukhusen hävs

-Riktiga satsningar görs på vårdcentralerna

 

www.sjukvardsuppropet.se


Sjukvårdsuppropet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Sjukvårdsuppropet kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...