Protest mot nedläggning av våra byskolor

Kommentarer

#1

För att landsbygden behöver ha kvar sina skolor. Där våra barn kan gå och växa upp i en trygg miljö i anslutning till sitt hem.

Tony Bagoly (Genevad, 2024-02-14)

#4

Min son går på skolan i genevad.
Att stänga en skola man äger för att flytta barnen till en skola som redan nu är för liten och ej har plats gör att man behöver hyr in och dessutom ordna bygglov för fler paviljonger, vilket borde väl bli en större kostnad.
Låt barnen få gå i en byskola dom första åren, få en trygghet i skolan / vänner att sedan ta med sig detta upp till en större skola. Utöka hellre upptagningsområdena runt byskolorna

Therese Pehrsson (Genevad , 2024-02-14)

#6

Vi vill ha kvar vår fantastiska byskola! Mindre skolor är så viktigt för många barn!

Malin Hansen (Halmstad, 2024-02-14)

#7

Det är klart att kommunen som anses värna om glesbygden nu inte gör detta längre, större enheter skapar mer psykisk ohälsa, behåll tryggheten ute i landsbygden.

Mats Nilsson (Genevad, 2024-02-14)

#9

Man borde inte bara se till besparingar utan även barnens välmående. Genevadskolan är en trygg skola där det förekommer otroligt lite konflikter, utfrysning och mobbning skulle det hända så tas det action direkt av den duktiga personalen. Idag går vår dotter på skolan och vår äldsta son går i Veinge, aldrig någonsin har något av våra barn klagat på att åka till skolan.

Se på Trönningeskolan och andra större skolor där de får sätta in extra möten bland föräldrarna eftersom personalen inte räcker till och ungarna beter sig som skit rent sagt. Skällsord till varandra, till lärarna, slagsmål, utfrysning och mobbning.

Istället på att skära ner, satsa istället med mer tomter, se till så att fler personer väljer skolorna än de privata som ligger i närheten.

Herman Emanuelsson (Laholm, 2024-02-14)

#11

Jag har barnbarn som går i Ahlaskolan.
Dessutom tycker jag att de små skolorna ska vara kvar. Det här kommer upp nästa varje år, Vad håller kommunfullmäktige egentligen på med. Räcker det inte med de nedläggningar som redan är genomförda, som Nattis mfl.

Aase Rosén (Våxtorp, 2024-02-14)

#17

Låt våra barn få behålla sin trygga, fina skola. Det är ju helt vansinnigt att trycka in barnen i baracker i Veinge när det finns en välfungerande skola här som barnen älskar.

Sara Lindholm (Genevad , 2024-02-14)

#19

Jag värnar om våra små skolor, alla passar inte på en stor.

Mia Lindblom (Hasslöv, 2024-02-14)

#22

Jag skriver under för att jag har barn i Genevadskolan och jag vill att den ska vara kvar

Ljizabeta Kolic (genevad , 2024-02-14)

#26

Jag bor i byn och vill inte att skolan försvinner. Försvinner skolan, försvinner barnfamiljerna!

Josefine Pedersen (Genevad, 2024-02-14)

#28

Jag skriver under för jag anser att småskolorna är en viktig trygghet för de yngsta skolbarnen.

Maj-Lis Jeppsson (Laholm, 2024-02-14)

#30

Att skära ner och spara in på skolorna och vår framtid är hål i huvudet, att dessutom ens fundera på att lägga ner Ahlaskolan som man nyligen renoverade visar bara på hur fruktansvärt illa skött det hela är.

Jens B (Laholm, 2024-02-14)

#35

Klasserna är redan för stora och lärarna har lättare att hjälpa i mindre klasser. Låt skolorna vara kvar. Barnen mår bättre av att bli sedda och hörda i små klasser.

Christoffer Andersson (Veinge, 2024-02-14)

#42

Vi har en regering som snålar. Så
Välfärden inom vård skolor går på knäna.
Inte första gången.
Jag inte överraskad.
Att skylla på inflationen är skamligt.

Roland Mattsson (Stockholm, 2024-02-14)

#45

Jag vill att mitt barn ska få fortsätta ha möjlighet att gå på genevad skolan, då mindre skola är bättre miljö tryggare miljö och de kan gå till och från skolan själva när ålder är inne...känns inte direkt tryggt att sätta mitt barn på skolbuss för att hon ska komma till o från skola

Helen Mehiläinen (Genevad , 2024-02-14)

#46

Viktigt att bevara och värna om byskolorna!

Madeleine Brown (Genevad, 2024-02-14)

#47

Barnen behöver en trygg skolstart på en mindre skola och närheten till naturen

Camilla Wäli (Laholm, 2024-02-14)

#51

Detta är ett idiotiskt förslag! Varför dra in på barnen? Betalar gladeligen lite mer skatt om det behövs!

André Lindvall (Laholm , 2024-02-14)

#53

Små skolenheter ger trygga elever.

Peter Berndtson (Laholm, 2024-02-14)

#54

Min dotter går på genevadsskolan och vet att hon inte kommer få samma stöttning och hjälp i en större skola

Angelica Verdin (Halmstad, 2024-02-14)

#57

Jag tycker absolut inte man ska stänga dom små skolorna! Då en mindre skola kan vara en trygghet för barnen och en stor skola kan vara obehaglig! Bättre få dom att trivas först innan man börjar en stor skola!
Jag vill absolut inte att min dotter som går på Ahla skolan ska byta till Parkskolan !

Alexsandra Andersson (Lilla Tjärby , 2024-02-14)

#60

Varje by behöver skola. Stora som små samhällen behöver något som binder ihop invånarna. Och det är skolan bäst på

Björn Lindholm (Genevad, 2024-02-14)

#63

Byskolorna behövs för att barnen och deras behov inte ska försvinna i mängden. Mängden som politiker vill sätta i en och samma skola. Trygghet och behovsanpassning behöver prioriteras över ekonomi.

Måns Thorstensson (Ysby, 2024-02-14)

#69

Allt handlar inte om pengar. Det handlar om våra barn o att de blir sedda, i en stor skola med många barn så blir de bara en i mängden. De mindre byarna riskerar att dö ut om skolorna försvinner. Tänk om, gör rätt.

Pernilla Grevholm (Veinge, 2024-02-14)

#72

Ahla skola har varit uppskattad i flera generationer och har nyligen (sista 2-3åren) dessutom rustats upp i fasad, tak etc för åtskilliga miljoner. Vansinnigt att man ens tänker tanken på att lägga ner en skola med fullsatta årskullar där allt fungerar så mycket bättre än i tilltänkta ersättare. Dessutom är ju hela bygden utformad efter nuvarande uppdelning med fotbollsförening, klasskamrater etc ska barnen behöva skjutsas till sin klasskamrater efter skolan eller ska vi låta våra lågstadiebarn cykla själva till sin klasskamrater tvärs över hela Laholm

Jon Ralph (Laholm, 2024-02-14)

#75

Ahla skola är en liten skola som värnar om sina elever. Barnen känner sig trygga där med kompisar och lärare.

Michaela Bengtsson (Laholm , 2024-02-14)

#77

För att vi behöver behålla våra skolor på landsbygden dels för att inte byarna ska dö ut och dels för att barnen vågar och kan vara barn i en mindre och tryggare klass

Marie Fahlesson (Eldsberga , 2024-02-14)

#78

De är bra att de finns skolor ute på landsbygden med, föräldrar med barn på skolan bor säkert i närheten också vilket underlättar för tillexempel dem som precis börjat skolan eller inte är så gammla, dem barnnen behöver inte ta buss till andra skolor, utan föräldrarna kan tryggt lämna sina barn på skolan och veta att dem kan gå och hämta barnet efter skolan med.

Linda Ringman (Laholm, 2024-02-14)

#79

Fullständigt tokigt att lägga ner fina Ahlaskolan, behövs mindre skolor

Margareta Bolmér (Halmstad , 2024-02-14)

#84

Givetvis ska dessa byskolor inte läggas ner. Elever är viktigare än de som sitter på höga subventionslöner och låtsas de är viktigare än elever som behöver växa upp utan stress och mobbning och kriminalitet. Är redan mycket av det nu . Menar att det blir dyrare att korrigera det när de växer upp med psykisk ohälsa och kriminalitet. Då är det bättre styra upp det med dessa byskolorna som nu finns , att packa in eleverna till parkskolan och öka mängden elever där som inpackade sillar och i sin tur öka psykisk ohälsa mobbning med mera . Då är det inte att tänka Långsiktigt. Avskeda de som är på toppen med skyhöga subventions löner istället och lägg de pengarna på välfärden.

B*****m R*****d (Laholm , 2024-02-15)

#85

Genevadsskolan är hjärtat av byn och det är ytterst viktigt att den bevaras

Viktor Nelson (Halmstad, 2024-02-15)

#87

Jag har gått på fina Ahla skola som barn. Mina egna barn kallar skolan för en herrgård, för den är så fin. Jag instämmer! Katastrof om småskolorna läggs ner. Det är ju byggnader som redan finns. Då ska det istället ordnas skolskjuts till och från skolor som ligger längre bort. Var ligger den största nyttan i detta? Sämre miljö? Otryggare barn? Gör om och gör rätt Laholm, man får ju skämmas!

Anna Kjellin (Hudiksvall, 2024-02-15)

#88

Det är under all kritik att kommunpolitikerna gör så här!
Låt barnen få ha sin trygghet i sin skola, på Ahlaskolan och Genevadsskolan.

Helena Kolmodin (Laholm, 2024-02-15)

#102

Ahlaskolan e en mycket bra skola, o har funnits i generationer. Under all kritik av kommunpolitikerna. VILL verkligen inte att min dotter ska behöva byta skola.

Jonas Persson (Lilla Tjärby , 2024-02-15)

#105

Mina barn ska få en trygg skolgång. Bevara lands byggds skolorna!!

Marlen Karlsson (Lilla Tjärby, 2024-02-15)

#107

Vill att dottern som börjar efter nästa sommar skall gå på en mindre skola som är både närmare oss samt att de känns tryggare för oss som föräldrar att hon inte blir en i mängden på en större skola.

Jenny Klevebrand (Lilla Tjärby, 2024-02-15)

#111

Omtanke om barn

Anders Ivarsson (Laholm , 2024-02-15)

#115

Under all kritik att kommunpolitiker bestämmer sig för att lägga ner Genevadsskolan som fungerar utmärkt för våra barn/barnbarn. Är våra barn viktiga för er politiker så tänk om och gör rätt för de små. Alla förstår väl (ja förutom ni politiker) att barn mår bra av att gå i små skolor där de ses och hörs.

Ylva Ivarssom (Lahol,, 2024-02-15)

#119

Jag är förälder till ett av barnen som studerar på den här skolan, vi bor väldigt nära den här skolan, elever, lärare och föräldrar är som en familj. Jag tycker inte att skolan ska stängas! Små skolor är bättre för barn!

Ewelina Kaminska (Genevad , 2024-02-15)

#122

Mina barn har gått på Ahla skolan och det var en underbar start på deras skolgång. Barnen blev sedda och dem lärde sig så mycket mer än vad dem gör i en stor skola där dem försvinner i mängden. Mobbning är också mindre och lättare att stoppa på en liten skola så barnen mår bättre. Stort är absolut inte bäst.

Jenny Johansson (Laholm, 2024-02-15)

#129

Mina barnbarn behöver sin trygghet med sin skola i Genevad.

Anna Hansen (Sibbhult , 2024-02-15)

#132

Har haft 3 barn på Ahla. Fantastiskt start för barnen

Sandra Ralph (Laholm , 2024-02-15)

#134

Jag vill inte att ahlaskolan lägger ner då min dotter går där, och jag vill absolut inte att hon ska börja på Parkskolan !

Henrik Andersson (Lilla-Tjärby , 2024-02-15)

#140

Stopp att stänga skolan i Genevad

Aleksandra Nartowska (Genevad, 2024-02-15)

#151

P.g.a att det är totalt helt onödigt att lägga ner en fullt fungerande skola där barnen mår bra och trivs. De behöver stabil och trygg grund från början.

Susanne Carlsson (Veinge, 2024-02-15)

#153

Det är en bra och fungerande skola. Trygg arbetsplats och jättefin omgivning runt skolan. Barnen verkar stortrivas på Ahlaskolan och det gör även personalen som får ta hand om alla dessa härliga barn. En skola jag gärna hade velat gått på som barn. Stora skolor med många elever i varje klass är inte att rekommendera. Det finns absolut ingenting negativt med Ahlaskolan. Så lägga ner en sån fin och nyrenoverad skola vore ju väldigt dumt.

Christer Sandberg (Laholm, 2024-02-15)

#154

Låt Laholms landsbygd leva! Att lägga ner Ahlaskolan är inte att låta vår landsbygd leva som så många politiker jämt talar om i stolta ordalag.
Nej, det är att ta död på vår landsbygd.
Låt denna vackra och omåttlig populära skola bland barn, lärare och föräldrar få fortsätta verka. Våra egna barn har gått där, älskade sin skola och lärare. Med fint skolområde, nära till natur ligger skolan perfekt mellan åkrar och skog...

Carl Stridsberg (Laholm, 2024-02-15)

#155

Ahla skolan är en väl fungerande mysig skola där mina barn trivs utomordentligt bra! De älskar att gå till skolan - 5 dagar i veckan.

Lisa Sarin (Laholm, 2024-02-15)

#164

Jag har inte längre några barn i skolåldern men vet väl värdet av mindre enheter. I synnerhet de första åren

Eva Bengtsson (Laholm , 2024-02-15)

#165

Byskolor behövs! Nu får dom ge sig. Stolpskott.

Emil Lec-Alsèn (Laholm, 2024-02-15)

#174

För att jag tror på att de yngsta skolbarnen mår bättre i mindre enheter där barn och personal känner varandra väl. Ahlaskolan gav en lugn och trygg övergång till skolans värld för min son. Dessutom är miljön unik och stimulerar till både lek och lärande.

Helena Larsson (Laholm, 2024-02-16)

#175

Alla mina barn har gått i denna fina skolaÅ 2 av mina barnbarn

Lena Johansson (Skogaby, 2024-02-16)

#176

Kommunen måste värna om de mindre skolornas framtid,där barnen får en bra start på sin skoltid.

Ingemar Eriksson (Laholm, 2024-02-16)

#192

Mina döttrar inte ska behöva byta skola när de precis börjat. Vi valde att barnen skulle få gå i en mindre skola. Spara pengar på barnen anser jag är helt fel väg att gå! Bakslag kommer sen!

Madelene Madsen (Laholm, 2024-02-16)

#196

Barnen är vår framtid och ekonomi är viktigt men med helhetsyn kommer vi längre!!!

Lisbeth Ralph (Laholm , 2024-02-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...