Rädda Nella 3 år! Akut!

Kommentarer

#5

Jag anser att det strider mot barnets grundläggande mänskliga rättigheter att bli behandlat på detta sätt.
Ge barnet en chans till ett värdigt liv i hennes familjehem som hon känner och älskar. Ge familjehemmet vårdnaden om barnet.
Att utvisa henne ihop med två människor som bevisligen inte kan ta hand om henne skulle vara det värsta möjliga brottet mot detta barn. Två människor som hon inte känner eller talar samma språk som dessutom.
Låt henne stanna!

Tina Korsbacken (Simrishamn , 2024-01-20)

#7

Omänskligt beslut där barnkonsekvensanalys omöjligen kan peka på att utvisningsbeslutet har barnets bästa för ögonen!

Elisabeth Persson (Simrishamn , 2024-01-20)

#17

Detta beslut strider mot all humanism, sunt förnuft, medmänsklighet, barnkonventionen och är så fruktansvärt elakt mot barnet inte har ngn som helst möjlighet att höras och själv få vara delaktig i detta beslut!

Sara Dahl (Simrishamn, 2024-01-20)

#40

Jag skriver under pga barnets bästa ska alltid komma i första hand.

Annika Blixt med familj (Borrby , 2024-01-20)

#48

Jag kräver att barnkonventionen följs. Ett barn ska växa upp i ett tryggt hem med möjlighet till utveckling och kärlek

Linda Therese Berggren (Simrishamn , 2024-01-20)

#50

Det är inte människovärdigt att låta flickan åka med föräldrarna tillbaka till hemlandet när det redan är sedan länge utrett av proffessionella personer att lilla flickan inte får ett värdigt liv tillsammans med de biologiska föräldrarna utan har ett behov av en trygg mamma o allt stöd däromkring som flickan redan har tillsamman med familjehemsmamman.
Flickans trygga liv i Sverige ska fortsätta till dess flickan blir vuxen och själv kan välja var o när hon vill flytta till de biologiska föräldrarna ..

Brittmarie Wrahme (Simrishamn , 2024-01-20)

#51

Barnets bästa måste gälla alla barn

Ellinor Portinson (Ystad, 2024-01-20)

#67

Detta får inte hända. N måste få stanna hos sin fosterfamilj där hon kan få kärlek och sina behov sedda.

Emma Olsson (Simrishamn, 2024-01-20)

#72

Låt Nella få fortsätta att känna trygghet och obegränsad kärlek! Att slitas från sitt familjehem är raka motsatsen. Hon omhändertogs av Socialtjänsten med beslut enligt LVU av en anledning. Låt barn vara trygga!

Maria Liljeglimt (Simrishamn, 2024-01-20)

#75

Nellas enda trygga punkt är hennes familjehem, inget barn borde bli utsatt för det hon kan komma att utstå genom att ryckas upp från hemmet och dessutom bli utvisad till ett land som inte har lika goda förutsättningar för att tillgodose hennes behov.

Caroline Nilsson (Simrishamn, 2024-01-20)

#83

Det är horribel hur systemet fortfarande inte fungerar för de mest svaga o utsatta, de oskyldiga barnen!! O hur illa det är för de som finns, brinner o ger allt av sig själva, familjehemmet!! Katastrof!! Gör om, gör rätt!!

Jeanette Olsson (Tomelilla , 2024-01-20)

#88

Det är omänskligt att utvisa denna lilla flicka. Barnets bästa måste komma i första hand.

Eva Wieselgren (Alingsås, 2024-01-20)

#89

Det är viktigt o barnet bör få stanna där det är!

Karen Dahlqvist (Simrishamn, 2024-01-20)

#98

Risk för Barents liv

Luci Nordahl (Simrishamn, 2024-01-20)

#100

Nella ska få stanna hos sin mamma i Sverige

Jenny Lindqvist (Simrishamn , 2024-01-20)

#108

Alla beslut som vi tar i Sverige skall utgå från barnens bästa. Detta enligt barnkonventionen .

Thomas Kjellberg (Trelleborg, 2024-01-20)

#113

Barnen kommer alltid i kläm, detta beslut är absolut inte det bästa för henne! Herregud!

Anna Jönsson (Ystad, 2024-01-20)

#151

Jag tycker det är en självklarhet att lilla N ska stanna kvar i Sverige och hos den familj hon nu har!
Finns inga andra alternativ!!

Catharina Collin (Södertälje , 2024-01-20)

#160

Det är helt horribelt att ta henne från den enda mamman hon känner. Hennes biologiska föräldrar anses inte lämpliga att ta hand om henne, varför är de lämpliga att hantera henne i ett annat land.

Anette Björkman (Södra Sandby , 2024-01-20)

#161

Flickan har det bäst hos sin nya mamma, har sett det med egna ögon. Migrationsverket BÖR lyssna på en så pass stor myndighet som Socialen i sånt här fall där vårdnadshavarna har blivit borttagna pga bristande vård.

Johan Nilsson Cederholm (Simrishamn, 2024-01-20)

#168

Det inte får gå till såhär!

Emma Lindblom (Skillinge, 2024-01-20)

#169

Jag tycker det är fel att utvisa detta barn tillsammans med föräldrarna som inte kan ta hand om henne till ett land hon inte kan bo i längre. Enligt FN:s barnkonvention ge barnet rätt till den miljö och stödfamilj hon har här.

Hélène Modigh (Simrishamn , 2024-01-20)

#190

Jag skriver på detta eftersom jag själv är invandrare, jag kom till detta land när jag var 11. Det här är mitt land nu, och det borde vara lilla Nellas också. Therese är en underbar person och hon brukade vara min lärare, hon eller barnet hon tar hand om förtjänar inte detta. Det här är ett barn som inte känner något annat land än detta, att utvisa henne på grund av sina föräldrar är detsamma som att skylla på ett barn för sina föräldrars synder. Skandalös. Som ett land skyddar vi de svaga, de utsatta och de oskyldiga, vi straffar dem inte.

Lores Hasani (Ystad, 2024-01-20)

#191

Jag skriver under på grund av att en flicka ska få stanna hos sin familje mamma som kommer ge henne den uppväxt som alla barn förtjänar, ett hem , trygghet, kärlek , möjlighet att gå i förskola/ skola ,få sina grundläggande behov tillgodosedda.
Human rights ❤️

Elin Niotakis (Simrishamn , 2024-01-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...