NEJ till vindkraft - Högsvedjan & Tjärdalsberget, Stöde/Sundsvall

Kommentarer

#404

Jag jagar i området och vill inte ha vindkraft alls.

Gustaf Olsson (Sundsvall , 2023-11-11)

#407

Jag bor intill ett av Sveriges största vindparker och ser inget positivt i det.

Marie Andersson (Sollefteå , 2023-11-11)

#417

Förstör inte vår natur den vill vi ha ifred.
Hälsningar från djuren i naturen.

Gabriella Rydén (Sundsvall , 2023-11-12)

#422

Jag skriver under för att jag samt många fler ifrån trakten tycker det är nog med detta elände, vindkraften producerar på tok för lite för att vara gynnsam! Dessutom vill vi bevara våran natur, våra jakt marker och fiskevatten som de är! Vi vill inte jaga på ett "industri område"

Robin Vestin (Torpshammar , 2023-11-12)

#424

Alldeles för nära vår sommarstuga. Vi kommer att bli störda av både ljud och ljus

Gittan Bergström (STÖDE, 2023-11-12)

#428

...det räcker nu i Vnrl å Jämtland

Krister Persson (Storhullsjön , 2023-11-12)

#430

Jag har barn o barnbarn som lämnat stan, byggt hus, har skog o jaktmarker och satsar på en framtid där.
En framtid som kommer att gå till kommande generation. Där naturen står dem nära. De värnar om naturen och djuren. Det måste finnas utrymme för dem som inte vill bo i städerna. Att bygga en massa vindkraftverk måste finnas andra platser för. De har redan så det räcker.

Ann Nilsson (Sundsvall, 2023-11-12)

#431

Vindkraften är förödande för skogslandskapet människor och djur, har en fastighet i närområdet

Bengt Bergström (Stöde , 2023-11-13)

#435

Jag bor i området och störs redan idag av blinkande lampor och oväsen från befintliga vindindustrianläggningar. Dessutom avskyr jag att vi alla ska behöva betala ett så högt pris för något som fungerar så dåligt; jag menar förstörd natur, miljö, boendemiljö och fastighetsvärden, utsikt, dyrare elräkningar och instabilare elnät mm pga några extra kWh här och där. Usch och fy!

Kenn Östman Klaman (Västansjö, Sundsvall, 2023-11-13)

#438

Det är inte ett dugg miljövänligt!

Anna-Karin Persson (Sundsvall, 2023-11-13)

#440

Vill inte ha vindkraftverk så när vår bebyggelse!

Meit Ahlén (Sundsvall , 2023-11-13)

#452

Jag har hört att det blåser rätt mycket i Stockholms skärgård, bygg lite vindkraft där istället vettja.

Jimmy Södermark (Stödd, 2023-11-13)

#457

Planerna förstör min hembygd Stöde.

Björn Groth (Sveg, 2023-11-13)

#462

Det är ett övergrepp att placera vindmöllor så nära bebyggelse och fullständigt föröda Storhullsjön.

Henrik Engström (Erikslund, 2023-11-14)

#466

På grund av texten i inlägget: "En levande landsbygd innefattar inte en vindkraftsanläggning på varje topp". På grund av inverkan på djurliv och deras miljö- skogen.

Cristin Halvarsson (Sundsvall/Orrberget , 2023-11-14)

#472

Vindkraften är viktig men dessa byggs väldigt nära de människor som bor på platsen och stör dem i deras vardag på ett sätt som påverkar dem negativt.

Annika Wadelius (Sörberge, 2023-11-14)

#474

Man ska bygga vindkraft där den behövs inte där det är lätt att bygga för att få personer har lite att sätta emot. Oftast bosätter man sig långt ut för lugn och frid inte för att vara någon man kan köra över bara för att stadsbor och industri behöver resurserna men inte besväret. Det är ju inte så att elen behövs där vindkraftverken placeras nu.

Thomas Arnesen (Matfors, 2023-11-14)

#479

Bevara miljön och naturen människan samt djuren!
Behåll förnuftet istället för idioti.

Benita Stefansson (Västerås , 2023-11-14)

#486

Jag äger mark i Västerlövsjön!

Jan Häggkvist (Kovland, 2023-11-14)

#491

Precis som argumentet i skrivelsen tycker jag att Norrlands naturresurser utnyttjats tillräckligt i form av sönderreglerade älvar osv.

Magnus Sundelin (Matfors p, 2023-11-14)

#493

Att nu får det vara nog med vindkraft från Medelpad Förstör all natur åk upp på mittpunkten och titta .Hela landskapet r förstört.

Christer Larsson (Munkbysjön , 2023-11-14)

#498

Det räcker med vindkraft i vårat område

Jens Oskarsson (Sundsvall, 2023-11-14)

#500

Jag är less på att Norrland exploateras och glesbygden utnyttjas för storstadsregionernas och syd-Sveriges skull, och det, dessutom, utan att få något annat tillbaka än förstörd natur och förlorade värden.

Maria Allström (Matfors, 2023-11-14)

#503

Lillström har ett unikt djurliv med bl.a örn och andra rovfåglar
Tysta miljöer är alltmer sällsynta särskilt med pendlingsavstånd från staden.
Västernorrland är det län som bidrar mest med el-produktion till vårt land utifrån storlek. Innan mer av länets naturvärden exploateras behöver övriga Sverige öka sin produktion, särskilt där det råder el-brist!

Ingeborg Wiksten (Njurunda , 2023-11-14)

#504

Vi har vårt fritidshus vid Navarn och har redan 13 Vindkraftverk inom synhåll och nu hotas vår utsikt av ytterligare 22 snurror på endast en kilometers avstånd. All glädje och möjlighet till rekreation fördärvas på grund av denna utbyggnad.

Stefan Ytterström (Sundsvall , 2023-11-14)

#507

Jag har stuga i Navarn i närheten av planerat vindkraftsbygge.

Irene Gradin Ingelsson (Sundsvall, 2023-11-15)

#508

Jag har inget emot vindkraft, men inte där man bor eller påverkar miljön för mycket...

Ulf Lindeberg (Torpshammar, 2023-11-15)

#510

Man inte bygger vindkraft i närheten av bebyggelse, där man som privatperson blir påverkad av det. Att kanske måsta flytta från sitt älskade hus pga detta är inte ok. Annars är vindkraft ett utmärkt sätt att ta vara på vår energi.

Christina Stenlund (Östersund , 2023-11-15)

#515

Jag anser det är tråkigt att anlägga dessa vindkraftparker på land tycker dom borde byggas ute till havs.Det avgränsar till ett naturreservat det finns många fågelarter stor hackspett rovfåglar samt ugglor som häckar i området västansjö.
Jag äger 1 sommarstuga där plus min horisont utsikt kommer bli 44 st stora vind snurror som fåglarna kommer krocka med.//Anna.Silverliv

Anna Silverliv (Sundsvall, 2023-11-15)

#516

Vi vill inte ha nära stugan! Oljudet och utsikten, pluss att våra rovfåglar flyger in i dessa och dör i området.

Linnéa Silverlív (Sundsvall , 2023-11-15)

#517

Ligger nära min bostad

Maria Bergström (Ankarsvik , 2023-11-15)

#524

Jag är uppvuxen i närområdet och vill bevara den svenska lands-och skogsbyggden. Förvalta det arv jag/vi ärvt till kommande generation.

Birgitta Nordell (!, 2023-11-15)

#525

Jag vill inte att det ska byggas vindkraftverk vid sommar stugan

Jesper Johansson (Sundsvall, 2023-11-15)

#533

Jag och min familj har stuga i västansjö. Det är en fantastiskt vacker plats som ger energi och glädje att vara i. För mig är det viktigt att den här platsen förblir ett område där friluftsliv och naturälskare kan vandra i skog och mark utan att dessa stora vindsnurror skymmer utsikt. För att inte tala om skadorna på växt/djurliv som kommer försämras av byggnationen av kraftverken.

Hampus Brunnström (Lucksta, 2023-11-16)

#543

Jag har mina rötter i Västansjö. Och bor nära vindkraftverken vid Nylandsbergen.

Ann-Sofie Vestberg (Kovland, 2023-11-16)

#546

Planer på 44 nya vindkraftverk ca 250 meter höga i Nedansjö/Stöde skulle förstöra naturen med stålskog och störljud. Hur gör vi ?

Thomas Norlin (Sundsvall, 2023-11-17)

#548

Vi har mångfaciterade verksamheter runt Tjärnåstjärn och Nedansjöbodarna.

Vi har idag en studio mitt i skogen som inte skulle klara av detta ljudsurr (clav.se)

Men vi har också planerat för turistverksamhet i området (nedansjobodarna.se)

Samt naturarbeten som görs i skogen (dinor.se).

Så det här skulle vara katastrof för både oss som bor där, men även för minst 3 verksamheter som är väldigt beroende av en tyst miljö runt just Nedansjöbodarna 123.

Josef Norlin (Stöde, 2023-11-17)

#549

Vindkraft kommer att visa vara vår tids asbest/freon/tobak/fyll i. Vi skulle behöva lägga miljoner och åter miljoner på att sanera gifttunnor i Sundsvallsfjärden - vem ska stå för notan när dessa marker ska återställas?

Martin Unger (Timrå , 2023-11-17)

#555

Med vindkraftverk med den omfattning och höjd som redovisas går det inte att bo kvar

Stig Edfast (Huljen 328, 2023-11-17)

#572

Vår jaktmark blir förstörd

Staffan Johansson (Sundsvall , 2023-11-18)

#573

Vindkraft på fel ställe

Lars Åke Jönsson (Stöde, 2023-11-18)

#574

-

Patrik Rockner (Sundsvall, 2023-11-18)

#575

Inte rättvist för de som bor i området

Anne-Sofie Wiklund (Timrå, 2023-11-18)

#586

Vindkraft är helt enkelt vansinne, är varken miljövänligt och långt ifrån en effektiv energi producent.

Horst Pock (Norrköping, 2023-11-19)

#589

Vindkraften är en av vår tids stora katastrofer, både för flora, fauna och ekonomi.

Calle Lundberg (Västerås, 2023-11-19)

#599

Trött på all miljöförstöring !

Glenn Andersson (Sundsvall, 2023-11-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...