Bevara Norra Tronebackens skog!

Kommentarer

#4

Naturskog ska bevaras, inte exploateras!

Ingela Eriksson (Skepplanda , 2023-10-26)

#5

Jag anser att Tronebacken är ett skyddsvärt område som inte ska exploateras för byggnation. Jag vill att området ska förbli vid vad det är. Till kommunen säger jag; tänk om och tänk rätt!

Kjell Lorentzson (Lysekil, 2023-10-26)

#6

Jag och min hund går i denna skog nästan varje dag och den är viktig för vårat välbefinnande. Vill att den ska finnas kvar även för framtida generationer.

Michaela Cedervik (Lysekil, 2023-10-26)

#11

Jag vill att vi ska ha kvar vår tätortsnära skog.

Malin Karlsson (Lysekil, 2023-10-26)

#12

Sommarboende i Lysekil

Annika Ingeltorp (Hindåd, 2023-10-26)

#13

Det är den absolut ENDA stadsnära skog i Lysekil o på hela 9 ha! Super viktigt för människor o biodiversiten. Spara den !

Susanne Baden (Fiskebäckskil, 2023-10-26)

#15

Jag går med mina hundar här två gånger varje dag.Har en hund som är rädd för barn så det är perfekt att åka till Tronebacken 👍

Pernilla Eriksson (Lysekil , 2023-10-26)

#17

Självklart behöver vi skydda vackra skogar som hjälper vår och andra arter överleva! Borde finnas andra områden bygga hus på!

Li Wångblad (Göteborg , 2023-10-26)

#19

Idag mer än någonsin tidigare är det viktigt med närhet till natur och framför allt skog.
Att det finns en skogsmiljö med stor artrikedom så nära tätorten är väldigt värdefullt i dag när så mycket av vår vardagsmiljö utgörs av bebyggelse.

Jag tror inte att lysekils kommunpolitiker inser vilken tillgång denna skog är.

Urban Andersson (Brastad, 2023-10-26)

#22

Skogen, pappa! Jag vill gå i skogen!

Ulla Gribbe (Tyresö, 2023-10-26)

#23

Jag skriver under då jag önskar att skogen ej ska avverkas.

Anna Friman (Göteborg, 2023-10-26)

#24

Den fina skogen är en pärla och ta ner den vore oerhört synd för alla framtidens Lysekilsbarn som man isåfall tar skogen från. Förutom alla arter som redan har sitt hem där. Om Lysekil behöver grönare bostadsområden kan man plantera träd i befintliga områden och samtidigt bevara den underbara lilla stadsnära skogspärla, Tronebackens skog 🌳

Lisa Åstrand (Väjern, 2023-10-26)

#26

Viktigt att bevara skogen inte mycken naturskog kvar länge i Sverige, skamligt.

Gerdur Ragnarsdottir (Göteborg, 2023-10-26)

#31

Jag försvarar skogar !

Goran Boardy (Göteborg, 2023-10-27)

#34

Viktigt att bevara skog både för klimat och miljö. Rekreation och upplevelser. 0

Ingela Nilsson (Hunnebostrand , 2023-10-27)

#38

Rädda befintligt fritidsområde och skydda skog som ger så mycket till alla som vandrar i den vackra skogen

Annsofi Söderling ( Berfendal, 2023-10-27)

#42

Det finns redan nu väldigt lite stadsnära skog i Lysekil och det är för naturmiljön viktigt med konnektivitet mellan skogspartier för organismer som lever där och kan röra sig emellan. Ur ett humanegoistisk synvinkel så bidrar varje enskilt träd med ca 1.5 miljoner i ekosystemtjänster. Dessutom är vi en kommun med väldigt stora koldioxidutsläpp så all vegetation som kan bidra till att minska detta är av yttersta vikt.

Maria Asplund (Lysekil, 2023-10-27)

#45

Tronebacken har höga naturvärden som måste bevaras. Det kan vara allt från större vattensalamander till lavar och större hackspett.
Dessutom är området Lysekils tätorts enda grönområde på gångavstånd.

Inge Löfgren (Lysekil, 2023-10-27)

#48

Stor synd och skam om de offrar ett av få grönområden vi har!

Roger Jansson (Lysekil , 2023-10-27)

#57

Jag har vandrat i skogen och insett dess otroligt stora värden för människors hälsa för mångfaldens bevarande för framtiden och för undvikande av att fler grönskande områden undantas från fotosyntesens livgivabde arbete med beläggningar av hårt material som kostat väldiga mängder energi att få på plats

Kerstin Holmer (Hamburgsund , 2023-10-27)

#60

Det är viktigt att behålla de närliggande skogarna i samhällen. Särskilt nära bostadsområden när Lysekil.

Erland Svenson (Fjällbacka, 2023-10-27)

#68

Det är så viktigt att bevara detta enda tätortsnära skogsområde, både för människors välbefinnande och för djur och natur. Man kan inte tänka så smalt, att förstöra detta vackra, viktiga område, för att ett fåtal människor ska få tillgång till att bo där. Galenskap!

Karin Brandt (FISKEBÄCKSKIL, 2023-10-27)

#69

För att oavsett var en bor i Sverige eller i världen så är det viktigt att bevara stadsnära skogsområden så att de boende kan ha en god kontakt med naturen.

Elisabet Ekstrand (Spekeröd, 2023-10-27)

#74

Jag vill verkligen måna om att skydda och bevara en stadsnära skog med dess mångfald av natur, som Tronebackeskogen.

Hans Löwenmark (Brastad, 2023-10-27)

#75

Det är viktigt att bevara unika miljöer

Gunnel Berlin (Kungshamn , 2023-10-27)

#76

Skogen bör bevaras oexploaterad för rekreaktion

Marie Järvås (Stockholm, 2023-10-27)

#77

Skogen är en pärla och av stor nytta för många lysekilsbor!

Katja Ringdahl (Lysekil, 2023-10-27)

#79

Skogen är en grön sal där man kan njuta av tystnaden även när det blåser. Man kan se årstiderna skifta på ett annat sätt än på klipporna. För mig är det viktigt att kunna ha även en skog på gångavstånd.

Linda Svanberg (Lysekil, 2023-10-27)

#80

Den biologiska mångfalden bör bevaras.

Mari Larsson (Lysekil , 2023-10-27)

#82

Bevara denna fina skog!
Visst är klipporna vackra här, men vi behöver gröna ’lungor’ också för att må bra.
Många hus och lägenheter kommer förmodligen att köpas av penningstarka sommargäster som inte betalar skatt här.
Bevara denna fina skog!

Marie Eriksson (Lysekil, 2023-10-27)

#86

Denna enda stadsnära skog är viktig för Lysekil som i övrigt saknar just skog. Den behövs för oss människor och för alla de fåglar, insekter och andra smådjur som har sin boning i denna vackra lilla skog.

Anna-Lena Bellberg (Lysekil / Stockholm, 2023-10-27)

#90

Fantastiskt strövområde!!

Bodil Hernroth (Brastad, 2023-10-27)

#92

Tronebacken behöver bevaras som naturområde. Bostäder kan skapas betydligt närmare centrum förslagsvis gamla Domus, Löfgren gamla potatisåkrare,hundklubben och vidare mark efter gamla järnvägen.

Jan Gustavson (Lysekil, 2023-10-27)

#96

det fins andra plaser att bygga bostäder på den dagen folk står i kö för att flytta hit.

per cederholm (iysekil, 2023-10-28)

#98

Skogen är viktig!

Peter Wahlström (Malmö, 2023-10-28)

#102

Skogen är så värdefull, att det högsta värdet för Lysekil sammantaget är helt klart att ha den kvar!

Marie Svärd (Lysekil, 2023-10-28)

#103

Den biologiska mångfalden är så viktig. Det går inte att ersätta naturskog med parker. Området är stadsnära och en oas för lysekilsborna. Det går fint att komma dit utan att köra bil.

Kerstin Högsborn (Hallinden Lysekil, 2023-10-28)

#104

För att jag bryr mig och för att grönområden och biologisk mångfald behövs ute på Stångenäs.

Karl Lundström (Lysekil, 2023-10-28)

#111

Detta naturområde är unikt och en resurs för kommunen!

Anna-Lisa Wrange (Sävedalen, 2023-10-28)

#117

Skyddsvärdet för Tronebacken är stort. Nu och i vår framtid

Marianne Hagelin (Göteborg, 2023-10-28)

#127

Nuvarande skogssystem ör ohållbart vi behöver spara skogen

Annica Schäfer (Alafors , 2023-10-29)

#129

Att kunna ha naturen nära är viktigt för människor. Att bygga bostäder där är inte nödvändigt bygg på berget vid soptippen istället. Ta inte av närliggande natur.

Camilla Carlsson (Lysekil , 2023-10-29)

#134

Bevara skyddsvärda skogar för efterlevande.

Thomas Engström (Kristinehamn , 2023-10-29)

#135

Viktigt att bevara skogsområdet för rekreation för åretboende i Den lilla staden vid havet

Annika Ullman (Henån, 2023-10-29)

#137

Den lilla skog vi har nära Lysekil måste få vara kvar. För rekreation och biologisk mångfald

Eva Wallberg (Lysekil , 2023-10-29)

#141

All forskning visar att det är mycket viktigt med stadsnära skog för både fysisk och mental hälsa hos människor. Att ta bort ett strövområde med skog som kan nyttjas och njutas av invånarna i Lysekil (och även tillfälliga besökare) är att beröva människor en möjlighet till hälsa och välmående.

Maria Ståhl (Växjö, 2023-10-29)

#150

Det är väldigt onödigt att ta vackra naturområden för att bygga bostäder när det finns lämpligare områden förr bostadsbyggande. Om det ens behövs byggas?

Bonny Koskela-Andersson (Lysekil , 2023-10-30)

#152

TRONEBACKEN med sitt stadsnära läge:
•En unik oas
•Ett rikt växt-och djurliv
•En plats för vila och återhämtning
BEVARA TRONEBACKEN!

Stina Ståhl (Fiskebäckskil, 2023-10-30)

#155

Lysekil borde inte förlora det som gör staden intressant att bo i - naturen

Jens samuelsson (Lysekil, 2023-10-30)

#161

Lysekil behöver denna stadsnära skog med höga biologiska värden som jag njuter av att vara i.

Avalon Falcon (Lysekil, 2023-10-30)

#162

Viktigt att bevara skogen med dess artrikedom!

Marino Valle (Växjö, 2023-10-30)

#163

Sorgligt att det inte finns intresse av att bevara ett stadsnära andningshål! En skog av stort värde för de djur, stora som små, som bebor den men också för Lysekils invånare.

Ingrid Sandberg (Lysekil , 2023-10-30)

#164

Jag skriver under på grund av att jag anser att tätortsnära skogar är av avgörande betydelse för hälsan, och är otroligt viktigt för att upprätthålla ekosystem. Blir det för långt mellan grönområden riskerar arter att minska och dö ut. Det är inte rätt mot vare sig de djur eller växter som finns där nu, eller mot de boende som behöver skogen för sitt välmående. Att expoatera ett omtyckt skogsområde i en ort vars invånarantal minskar kan inte vara annat än dumdristigt, i värsta fall cyniskt.

Gunilla Strinning (Munkedal, 2023-10-30)

#170

Vi måste ta hand om våra skogar.

Märta Linnros (Ingarö, 2023-10-31)

#174

Det är inte acceptabelt att avverka mer skog i dessa miljökristider. Skogen och hela ekosystemet behöver vara intakt, för artmångfalden, klimatet och folkhälsan! Hoppas att någon förening kan överklaga avverkningsanmälan. Skriv in observerade arter på Artportalen.se (om det inte redan sker i stor utsträckning).

Pernilla Jalneskog (Kungälv , 2023-10-31)

#180

Viktigt att bevara Tronebacken för djurliv och naturen ! Fint rekreationsområde för många!

Leena Beillon (Lysekil, 2023-11-02)

#183

Jag vill värna om Tronebacken o dess viktiga biologiska mångfald. Ett underbart rekreationsområde så nära Lysekil att man lätt kan ta sig dit istället för att använda bilen o köra till Fjälla

Anna-Stina Andersson (Lysekil, 2023-11-03)

#184

För att jag är uppvuxen i denna skog och återkommer varje sommar.

Emil Giertz (Karlskrona , 2023-11-03)

#185

En stadsnära , till o med i samhället, förhöjer ju livskvalitet både för människan, djur och växter - nu och framöver

Lisbet Olsen (Garphyttan , 2023-11-04)

#187

Rädda våran fina skog

Caroline Born (Lysekil, 2023-11-05)

#189

En nedhuggen skog går aldrig att ersätta, och det är dags att vi börjar fatta att vi håller på att såga av den gren vi själva sitter på.

Anna Karlsson (Uddevalla, 2023-11-06)

#190

Det finns redan så mycket tomma bostäder här. Lysekils invånare behöver skogen.

Julia Lundgren (Lysekil, 2023-11-06)

#191

Jag anser att alla Lysekils medborgare bör kunna vandra i skog och mark, även de som inte har bil och körkort. Vi behöver ha Norra Tronebacken kvar! Om det är ett trängande behov av bostäder i Lysekil så bör vi bygga med hänsyn till vår natur på lång sikt och INTE ta ner den enda plätt av skog som vi har i närområdet till Lysekils centrum.

Merja Koskela (LYSEKIL, 2023-11-06)

#193

Låt skogen stå - den behövs som kolsänka, för naturen och den biologiska mångfalden och för våra barn nu och de i framtiden!
Caroline, Parents for Future

Caroline Ford (Norrtälje, 2023-11-09)

#195

Tätortsnära skogar är viktiga ga och lönsamma för hälsa och trivsel

Rune Geistrand (Hässleholm, 2023-11-12)

#199

Vi måste bevara mångfalden.

Göran Larsson (Stockholm , 2023-11-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...