PROTESTLISTA OCH NAMNINSAMLING MOT FÖRSLAGET OM NEDSTÄNGNING AV AKTIVITETSHUSET VÄSTER OCH AKTIVITETSHUSET ANGERED

Kommentarer

#2

Jag värnar om människoliv!!

Emma Arildsen (Göteborg , 2023-10-20)

#6

Aktivitetshusen har stor betydelse för personer psykiska hälsa och deras välmående och det kan ha en avgörande roll för dem. Jag vet det! Låt dem vara kvar!

Felicia Sparrström (Göteobrg, 2023-10-20)

#8

Jag skriver under för att jag vet hur viktig plats aktivitetshusen i Väster samt Angered för personer med psykiskt ohälsa har.

Monalisa W Appelgren (Götevborg, 2023-10-20)

#13

För att aktivitetshusen är livsavgörande för många individer!

Matilda Holgersson (Göteborg, 2023-10-20)

#16

Aktivitetshus som detta är livsavgörande för mångas framtid. För att få en väg ut till arbetsmarknaden. Aktivitetshus borde inte läggas ner, utan tvärt om. Bli fler!

Christoffer Van Woensel (Stockholm , 2023-10-20)

#17

Aktivitetshusen är mycket viktiga för dem som går dit!

Hanna Olofsson (Göteborg, 2023-10-20)

#23

Jag har anhörig som fått en mycket stor hjälp och stöd i sin vardag av att kunna vara på Aktivitetshuset Väster. Om denna mötesplats inte får finnas kvar kommer det att öka belastningen på Psykiatrin. Kanske inte samma budget, men vore bra om man kunde se helheten. Man flyttar bara runt "problemet"

Klas Pettersson (Göteborg, 2023-10-20)

#26

Min dotter fick så otroligt mycket hjälp av att vara där. Utan möjlighet till den gemenskap och trygghet som hon fann där, vet jag ärligt talat inte var hon hade varit idag! 🙏

Eva Mattsson (Växjö , 2023-10-20)

#29

För att det är en självklarhet att vi inte klarar fler sådana nerskärningar!

Pysse Larberger (Göteborg, 2023-10-20)

#46

Allaktivitetshus kan vara sammanhanget som hjälper människor som av olika skäl står långt utanför arbetsmarknaden, att bryta isoleringen och få tillbaka självkänsla och komma tillbaka till samhällsgemenskapen och sedan ge tillbaka till samhället.

Annapia Johansson (Stockholm, 2023-10-20)

#48

Går själv på Aktivitetshuset Gunnareds gård

Jeanette Bergqvist (Göteborg, 2023-10-20)

#51

Stäng inte ner verksamheter som är förebyggande och minskar människors utanförskap och isolering och kan leda till arbete och studier och ett gott liv.

Anette Eriksson (Partille , 2023-10-20)

#55

En viktig verksamhet!

Lisa Olausson (Göteborg, 2023-10-20)

#63

Jag vill stötta min vän som blev hjälpt här och vill att andra ska få samma möjlighet

Mathilda Möller (Göteborg , 2023-10-20)

#66

Helt oacceptabelt att dessa stängs ner.

Ann-Sofie Andersson (Göteborg, 2023-10-20)

#70

Det är ett väldigt viktigt samhällsfunktion för att hjälpa personer att komma tillbaka till arbetslivet.

Peter Olin (Öjersjö , 2023-10-20)

#71

Det är så illa att det ska sparas in på sköra och utsatta människor, medan det slängs ut massor på Västlänken, representation för politiker och annat onödigt!

Gunilla Skoglund (Göteborg, 2023-10-20)

#75

Det är mycket viktigt med aktivitetshus för att människor ska få möjlighet kunna rehabilitera sig och må bättre.

Anita Olin (Öjersjö, 2023-10-20)

#76

Vad ska de alla som drabbas av stängningen tar vägen

Rima Kanaan (Göteborg, 2023-10-20)

#87

Jag har själv varit brukare på aktivitetshus väster i 3 år och hade ALDRIG kommit tillbaka till en vardag och till och med arbete utan dem

Peter Warpefelt (Göteborg , 2023-10-20)

#94

Aktivitetshusen skapar sammanhang och insteg för människor som riskerar långvarig utslagning.

Martin Syk (Lerum, 2023-10-21)

#100

Det stödet som personer som lider av psykisk ohälsa får genom aktivitetshusen är ovärderligt!! Tillgänglighet, närhet och öppna dörrar är viktiga faktorer för personer som annars lever fullständigt isolerade från samhället. I många fall är aktivitetshuset den enda sociala kontakten till världen utanför! Kortsiktigt sparar man genom att stänga men vad kostar inte en inläggning som aktivitetshusens betydelse ofta undviker??

Johanna Meri (Göteborg , 2023-10-21)

#104

Jag skriver under denna lista då det är helt oacceptabelt att skära ned på bevisligen väl fungerande stöd för samhällets mest utsatta!

Michaela Holmdahl (Göteborg , 2023-10-21)

#112

Det är med sorg i hjärtat jag hör att ett par Aktivitetshus skall stängas. För min dotter har det varit avgörande för hennes mående och framtid att hon har haft detta att gå till. Att överhuvudtaget komma ut, komma till en aktivitet och att träffa andra och skaffa vänner har varit så betydelsefullt för henne att hon själv valt att utbilda sig till Aktivitetspedagog. Detta har betytt allt för henne och andra som faktiskt kommit ut i arbete efter att ha haft sysselsättning på Aktivitetshus.

Kristina Lundgren (Lilla Edet , 2023-10-21)

#125

Egen familj som varit där och med egna ögon sett att besökare där mått bättre och bättre. För många betyder Aktivitetshuset en trygghet. Vilket är något av det viktigaste.

Benny Arildsen (Lønstrup , 2023-10-21)

#133

Det är viktiga ställen för människor med psykisk ohälsa!!

Anna Ödman (Hestra, 2023-10-21)

#135

Aktivitetshusen fyller en oerhört viktig, för att inte säga livsviktig, funktion för många personer. Dessa personer riskerar förlusten av den fasta punkt och del i rutin som aktivitetshusen utgör att falla helt utanför samhället, en balansgång som många redan gör allt för att bemästra

Annika Aurell (Göteborg, 2023-10-21)

#145

Jag motsäger mig alla nedskärningar i välfärden.. i synnerhet när det gäller mental hälsa!!

John Shelton (Västra Frölunda , 2023-10-21)

#149

Jag skriver under pga att stänga dessa aktivitetshus är helt oacceptabelt! De fyller en mycket viktig funktion.

Ingrid Holmdahl (Göteborg, 2023-10-21)

#153

Vid psykisk sjukdom, tillfällig eller kronisk kan dessa mötesplatser bli en livsuppehållande plats.. med möjligheter och hopp för framtiden, eller en trygg plats som bryter isoleringen i hemmet.
Jag blir lamslagen av bristen på kunskap hos beslutsfattare som vill frånta dessa personer möjlighet att delta på sina villkor i vårt samhälle. Det oroar mig stort, som förälder och medborgare, att särskilt våra sköra ungdomar inte längre ska ges möjlighet att delta i det program som tex. 'Effektbutiken' på Aktivitetshus Väster erbjuder. Många har där kunnat fångas upp och lotsas ut mot arbete/studier/arbetsträning, i samarbete med sjukvård och arbetsmarknad, med stöd från arbetsspecialist (IPS) så länge personen själv önskar.
Trygghet, samvaro, aktivitet och en utåtriktad verksamhet känns samhällsfrämjande, på alla plan; individ, familj och samhälle.
Dessa platser räddar liv, ger livet tillbaka, eller möjlighet till ett nytt liv för många. Psykisk ohälsa som samhällsfenomen borde tas på allvar och ges resurser. Se istället Aktivitetshus Väster som en modell, där IPS används. IPS= Individanpassat stöd till arbete, ref. Socialstyrelsen.
Mvh,
Åsa

Åsa Elmgart (Göteborg, 2023-10-21)

#154

Beslutet slår mot den svagaste gruppen av alla.

Andreas Somogyi (Göteborg, 2023-10-21)

#163

Att samhället ska stötta de som har behov av stöd.

Helen Frank (Göteborg , 2023-10-22)

#164

Det är en organsation som behövs i allra största grad.

Maria Jacobsson (Göteborg , 2023-10-22)

#166

Det är en viktig verksamhet!

Gunilla Prytz (Göteborg , 2023-10-22)

#176

Aktivitetshuset är så viktigt för att människor med psykisk ohälsa ska ha en meningsfull aktivitet och bryta isolering. Det måste få vara kvar!

Johanna Bäckström (Göteborg , 2023-10-22)

#183

Jag har vänner som lyckats ta sig tillbaka till ”vanliga” livet tack vare aktivitetshuset. Det är så avgörande för många som lider och inte hittar rätt väg ut.

Jenny Martinsson (Kävlinge , 2023-10-22)

#186

Viktigt

Gunilla Grundström (göteborg, 2023-10-22)

#189

Det behövs mer resurser för att stödja psykisk ohälsa, inte mindre! Så sorligt, när man tänker på hur många som lider av psykisk ohälsa idag.

Elisa Correa Broander (Göteborg, 2023-10-22)

#190

Det måste bli ett slut på dumneddragningarna. Troligen skulle det bli en stor merkostnad för samhället. De som ligger bakom beslutet bör genast avkrävas utbildning i ekonomi och vad att inte kunna tänka längre än näsan räcker får för ekonomiska följder.

Anne Grönblad (Tyresö , 2023-10-22)

#191

Denna plats är så viktig för så många människor.

Mikael Bandgren (Göteborg , 2023-10-22)

#193

Att det är självklart att hjälpa dem som knappt orkar hjälpa sig själva

Lotta Gustafsson (Göteborg, 2023-10-22)

#194

Det är viktigt att dessa, resurser finns för de som behöver, dem!!!

Simone Herms (Växjö, 2023-10-22)

#195

Aktivitetshus är livsavgörande för människor med psykisk ohälsa. En livlina när livet hamnar i kris. Alla människor behöver ett sammanhang att finnas i. Att bli isolerad från samhället kan vara ödesdigert och öka den psykiska ohälsan i hela vårat samhälle och gör att återgången till arbetsmarknaden tar betydligt längre tid

Linnea Hermansson (Göteborg , 2023-10-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...