Stoppa pausandet av F-klass Löddesnässkolan 2024

Kommentarer

#401

Har barn och barnbarn som drabbas.

Nils-Yngve Herrström (Höör, 2023-10-01)

#403

Har barn som drabbas. Syskon med två års skillnad som kommer bli tvingade att gå på olika skolor...

Kristian Henriques (Bjärred , 2023-10-01)

#405

För att Löddesnäs fortsatt ska vara ett tryggt och attraktivt boende för alla med förskola och skola i toppklass

Åse Freibughaus (Bjärred , 2023-10-01)

#408

Drabbad

Johan Löfgren (Bjärred, 2023-10-01)

#411

Mitt barnbarn går på löddenässkolan

Monica Karlsson (Malmö, 2023-10-01)

#421

Ja

Wyatt Lintott (Bjarred, 2023-10-01)

#423

Håller med

Leif Nilsson (Bjärred , 2023-10-02)

#425

Det här är ett beslut som helt går emot barnens bästa och med alldeles för vaga argument. Ska Löddesnäskolan dräneras? Ska barnen tillbaka till Löddesnäsnässkolan efter F-klass på annan skola? Ska föräldrar behöva skjutsa till olika skolor pga av syskon som går kvar på Löddesnässkolan?

Mikael Elvander (Bjärref, 2023-10-02)

#427

Jag är missnöjd med beslutet som saknar motivering och strider mot all möjlig logik. Beslutet påverkar direkt min familj. Mitt yngre barn kommer inte att kunia gå till skolan där hans syster går.

Marta Papis-Almansa (Bjärred , 2023-10-02)

#432

Jag har tidigare haft två barn som gått på löddesnässkolan och vet hur viktigt det är med närhet till skolan samt den trygghet som syskon kan ge.

Eva Elmerstig (Bjärred , 2023-10-03)

#433

Jag bo i Löddesnäs för att skola är nära.

Mingye Xu (Bjärred, 2023-10-03)

#435

Stoppa pausandet av F-klass Löddesnässkolan 2024

Jennie Norberg (Bjärred , 2023-10-03)

#436

Beslutet påverkar min familj

Niklas Pålsson (Bjärred , 2023-10-03)

#437

Ex. Hela konceptet med faddeverksamheten påverkas. Stor riska att många föräldrar vill /behöver flytta sina barn. Trygga övergången från förskola till F-klass för barns på Löddenäs går förlorad. Listan kan göras lång.

Linda Wennberg (Bjärred , 2023-10-03)

#442

Med full förståelse för att det måste göras prioriteringar i en kommun så anser jag inte att en pausning av en levande skola i ett samhälle där det bor många barnfamiljer runt omkring är en korrekt prioritering. Skola och omsorg är avgörande för en attraktiv kommun.

Eva Lawton Möller (Bjärred , 2023-10-03)

#444

Jag vill att mina barn ska få möjlighet att gå på den skola vi nyss köpt hus intill just pga närheten och möjligheten att kunna promenera/låta barnen cykla själva till skolan.

Gustav Norberg (Bjärred, 2023-10-03)

#445

Detta är fel!

Fredrik Aanstoot (Malmö, 2023-10-03)

#447

Barnperspektivet

Eva Sjövall (Bjärred , 2023-10-03)

#449

Min syster och hela hennes familj blir påverkade av detta och med flera barn är det redan svårt att hinna med allt. Att sedan behöva lämna och hämta barn på tre olika ställen med både dagis och olika skolor är inte hållbart. Man bor på en plats som Löddesnäs för att ha nära till allt och många flyttat dit för att skaffa familj eller för att de har barn och vill bo i ett barnvänligt område.

Maria Lindor (Huskvarna , 2023-10-04)

#450

Det finns ingen övertygande anledning att avsluta elleverintaget. Denna paus gagnar inte våra barn på något sätt! Mentorprogrammet, även känt som "fadderprogrammet", utgör en väsentlig del av våra barns utveckling och ansvarsutveckling.

Maja Albrektsson (Bjärred, 2023-10-04)

#453

Jag har barn på Löddesnäskolan

Mikael Carlevigg (Bjärred , 2023-10-04)

#456

Vi vill att vår yngsta ska känna tryggheten i att följa sina syskon i Löddesnäs. Splittra grupper som genom åren har blivit vänner är inte bra för barnens trygghet i skolan. Var är barnperspektivet? Besparingar får göras på ett annat sätt.

Ali Khafagi (Bjärred, 2023-10-04)

#457

Anser att det är en negativ utveckling för skolans verksamhet och för barnen.

Tobias Albrektsson (Bjärred, 2023-10-04)

#459

Jag håller med om ovanstående resonemang.

sanna alinder (Bjärred , 2023-10-04)

#460

Ta ej bort F-klassen på Löddesnässkolan!!

Jörgen Alinder (Bjärred , 2023-10-04)

#462

Jag vill ha små klasser och nära till skolan

Christoffer Wänn (Bjärred, 2023-10-04)

#465

Har själv barn som indirekt blir drabbat.

Johan Pettersson (Bjärred, 2023-10-04)

#466

Känns fel att splittra grupper och lägga ner klasser när det finns tillräckligt med elevantal i området. Har själv haft våra barn på Löddesnässkolan och hade inte varit nöjd med beslutet om det skulle ha drabbat dem.

Pia Edmund (Bjärred, 2023-10-04)

#475

Jag tycker det är ett dåligt beslut!

Karolina Bellabuono (Bjärred , 2023-10-05)

#478

Anser att beslutet är felaktigt, och bör omvärderas.

Fredrik Malm (Bjärred , 2023-10-06)

#479

Har barn på Löddesnässkolan som påverkas av beslutet att inte ta in fler elever under en 3 års period. Vill absolut inte att man ska göra på det viset då det kommer skada de barn som går där.

Gabrielle Holmgren (Bjärred, 2023-10-06)

#484

Mitt barn har gått på Löddesnässkolan. Vi var nöjda och vill att den ska finnas kvar. Skönt med en skolan som är lite mindre än Bjärehov där det blir så himla många barn.

Kajsa Lundberg (Bjärred, 2023-10-06)

#486

Ett helt galet beslut

Sebastian Klintberg (Bjärred , 2023-10-06)

#490

Vill inte ha för stora barngrupper/skolklasser.

Jenny Hallberg (Bjärred, 2023-10-06)

#494

Det råder redan stora problem på Alfredshällskolan efter de omorganiseringar och åtgärder som gjorts på grund av en budget i obalans. Sammanslagning av en fritidsgrupp på 88 elever i åk 2-3, respektive 75 elever i F klass -1 klass fördelat på allt för få tjänster i relation till de behov som finns.
Jag tror inte att en paus av Löddesnäs F klass kommer innebära en bättre grundskola för någon av Bjärreds skolor utan det motsatta med högt antal barn i varje klass och ännu högre belastning för fritids. Var rädd om vår grundskola och prioritera om!

Caisa Troedsson (Bjärred, 2023-10-06)

#503

Barnperspektivet saknas i beslutet.

Jenny Larsson (Bjärred , 2023-10-07)

#510

Min dotter och hennes sambo har noga valt sitt boende nära Löddesnässkolan. Detta för att deras barn ska få en skolgång där de kan känna stor trygghet.

Mona Lindahl (Smygehamn , 2023-10-07)

#511

Nej till att pausa intag av elever på löddesnässkolan

Vibeke Siegwarth (Bjärred, 2023-10-08)

#512

Barnets Bästa
Lomma måste följa lagar som gäller i Landet.

Delphine Raimbault (Bjarred , 2023-10-08)

#517

Att ta bort skolklasser och eventuellt i förlängningen helt lägga ner Löddesnässkolan förstör så mycket för denna del av kommunen. Området är ytterst välplanerat och flertalet barn kan röra sig utan att passera någon väg på väg till Löddesnässkolan. Om barnen redan i låg ålder ska tvingas passera trafikerade vägar så minskar säkerheten.

Ett ytterst olämpligt beslut att området med flest barn ska dra ner på skolverksamheten.

Lars Lundgren (Bjärred , 2023-10-08)

#522

Jag anser att politikerna felprioriterar i att skapa en levande, välmående och inkluderande kommun. Det är viktigt att barn har nära till sin skolgång, framförallt under tidiga år. Det är ju anledningen till att barnfamiljer en gång valt och fortsätter att välja bosätta sig här.

Madelein Johansson (Bjärred , 2023-10-09)

#523

Det är en trygghet och ha sina stora syskon och deras kompisar på samma skola. Den tryggheten är värdefull för ett litet barn som ska börja förskoleklass.
Det är ett extra arbete för föräldrar att lämna och hämta sina barn på 2 skolor varje dag.

Caroline Gustafsson (Bjärred , 2023-10-09)

#529

Jag har mycket positiva erfarenheter av att ha två barn på Löddesnässkolan.

Martin Borgqvist (Bjärred , 2023-10-09)

#534

Beslutet verkar grunda sig på en fundamental feltolkning av befolkningsprognoser.

Förvaltningen verkar inte heller ha gjort en ordentlig konsekvensanalys av beslutet. Som vårdnadshavare i en klass som förra läsåret hanterades ytterst dåligt av skolledningen, men där allt vänt och blivit mycket bättre efter sena insatser blir man väldigt orolig av beslutet. Hur kommer beslutet att påverka skolan, eleverna och lärarna? Kommer lärare t.ex. vilja vara kvar på en skola där framtiden upplevs osäker? Hur påverkar det elever att fadderverksamheten försvinner, att årskurser under inte fylls på, att syskon får börja på andra skolor?

Vidare verkar barnperspektivet inte beaktats på ett adekvat sätt i ärendets handläggning, vilket är ytterst allvarligt med tanke på barnkonventionens ställning som lag.

Börjar tappa förtroendet fullständigt för ansvarig förvaltning och hobbypolitikerna i Lomma.

Pontus Eriksson (Bjärred, 2023-10-09)

#535

Ett förhastat beslut, även om medelåldern i Bjärred är hög så innebär det inte att det kommer vara så om några. Efthand kommer medelåldern sjunka och fler barn föds.

Pe Ge Svensson (Bjärred , 2023-10-09)

#543

Arbetsmiljön för både pedagoger och elever främjas av mindre skolor. Dessutom har mindre skolor bättre studiero och trygghet då inga elever kan vara ”anonyma”. Trött på att politiker tar felaktiga beslut om skolan och dessutom felaktigt påstår att forskningen stödjer dessa beslut. Mindre skolor och mindre klasser för psykiskt välmående, minskad mobbing och kränkningar och höjning av studieresultaten!!

Sarah Ahlgren (Bjärred , 2023-10-11)

#546

Det har beslutet kommer att paverka miljon eftersom manga foraldrar blir tvungna att lamna barn pa olika stallen.

Susanne Stromberg (Bedford, 2023-10-15)

#547

Med hänsyn till barn och syskons bästa samt skola inom sitt närområde.

Hans Ericsson (Bjärred, 2023-10-18)

#548

Vill behålla Löddesnässkolan, vi flyttade hit pga av närheten och betyder mycket för oss och våra barn.

Rickard Jeppsson (Bjärred, 2023-10-21)

#550

Jag har gått på Löddesnäs. Jättebra skola

Lykke Linder (Bjärred, 2023-10-22)